QUIZ
Latihan Analisis Fungsi RBT T2
g_40377833_39531
an hour ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
23 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Teknik manakah yang digunakan untuk mencari punca masalah yang dicadangkan oleh TRIZ?

  answer choices

  Analisis objek

  Analisis fungsi

  Analisis produk

  Analisis komponen

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikan maksud masalah inventif

  answer choices

  Masalah diselesaikan tanpa kesan sampingan

  Masalah diselesaikan dengan kesan sampingan

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah BENAR tentang maksud masalah inventif?

  answer choices

  Proses atau kardah penyelesaian masalah untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang sedia ada atau belum pernah wujud sebelumnya

  Pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bertenaga, bermakna dan mesra pengguna

  Masalah yang menyebabkan masalah lain atau sampingan apabila usaha penambahbaikan dilakukan

  Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kata kunci untuk mengenal masalah itu bukan masalah inventif (lazim) atau masalah inventif?

  answer choices

  Mudah diselesaikan

  Orang lain sudah menyelesaikannya

  Menimbulkan masalah baharu jika diselesaikan

  Semua orang tahu cara untuk menyelesaikannya

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah penyelesaian masalah secara TRIZ dibuat?

  answer choices

  Masalah itu dihuraikan secara sistematik

  Masah itu diselesaikan secara bersama

  Masalah itu dapat diselesaikan secara emosi

  Masalah itu menjadi tidak rumit untuk diselesaikan

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sebuah meja kayu ditukarkan kakinya dengan kaki logam. Meja menjadi berat untuk dialihkan. Berikut merupakan penyelesaian

  answer choices

  inventif

  bukan inventif

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sebuah pisau yang tumpul diasah menjadi tajam. Berikut ialah penyelesaian masalah

  answer choices

  inventif

  bukan inventif

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q. Nyatakan maksud masalah bukan inventif dengan betul
  answer choices
  Masalah yang tidak dapat diselesaikan dan mempunyai kesan sampingan
  Masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan
 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q. Aminah, Nadia, Jamila berkongsi payung yang kecil pada hari hujan dan menyebabkan baju mereka basah. Oleh itu Nadia menukarkan payung yang lebih besar, namun masalah baru timbul iaitu payung tersebut lebih berat dan menyebabkan tangan menjadi lenguh apabila memegangnya.
  Nyatakan jenis masalah di atas
  answer choices
  Masalah inventif
  Masalah bukan inventif
 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Apakah proses kerja kedua dalam penyelesaian masalah bukan inventi?
  answer choices
  Mengenal pasti masalah
  Membuat pilihan
  Melaksanakan pilihan
  Menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah
 • Question 11
  20 seconds
  Report an issue
  Q. 'Cawan memegang air'. Pilih yang mana satu penerima kesan
  answer choices
  Cawan
  Air
  Memegang
 • Question 12
  20 seconds
  Report an issue
  Q. ' Klip memegang kertas'. Pilih yang mana stau adalah sistem
  answer choices
  Klip
  Memegang
  Kertas
 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q. Nyatakan fasa ketiga penyelesaian masalah inventif
  answer choices
  Analisis punca masalah
  Model masalah
  Kaedah penyelesaian
  Model Penyelesaian
 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikan maksud objek dalam konsep analisis fungsi.

  answer choices

  Menjalankan fungsi

  Menerima kesan

  Tindakan spontan

  Beralih arah

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  yang manakah bukan proses kerja dalam penyelesaian masalah bukan inventif

  answer choices

  Mengenal pasti masalah

  Membuat pilihan

  Melaksanakan pilihan

  Mengaplikasikan pilihan

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan fasa penyelesaian masalah inventif, kecuali?

  answer choices

  model masalah

  model penyelesaian

  kaedah penyelesaian

  analisis penyelesaian

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara 4 fasa penyelesaian inventif, yang manakah murid perlu memilih salah satu kaedah pemisahan?

  answer choices

  fasa 1

  fasa 2

  fasa 3

  fasa 4

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah di bawah menunjukkan satu masalah. Apakah X ?

  answer choices

  Lantai

  Kaki Kerusi

  Memegang

  Kelembapan

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah di bawah menunjukkan garisan-garisan interaksi. Garisan yang manakah bermaksud berguna tapi tidak mencukupi ?

  answer choices
 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan satu garisan interaksi . Apakah maksud bagi garisan tersebut?

  answer choices

  Bermasalah

  Berguna tetapi tidak mencukupi

  Berguna tetapi berlebihan

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah fungsi di X yang terdapat pada rajah di atas ?

  answer choices

  Menjalankan fungsi

  Membentuk sistem

  Merubah objek sasaran

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menujukkan maksud garisan interaksi. Yang manakah garisan interaksi bermasalah(harmful)?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah di bawah menunjukkan satu masalah. Apakah X ?

  answer choices

  Lantai

  Kaki Kerusi

  Memegang

  Kelembapan

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code