QUIZ
8 клас неограніка підсумок
irisha060975_27212
6 minutes ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
23 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вкажіть формулу розчинної основи …

  answer choices

  Ba(OH)2

  Zn(OH)2

  Cu(OH)2

  Li2O

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Яке значення відносної молекулярної маси сульфатної кислоти і яка її формула ?

  answer choices

  98

  82

  H2SO4

  HSO3

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вкажіть формули кислотних оксидів

  answer choices

  FeO

  Al2O3

  CuO

  SіO2

  N2O5

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вкажіть формули амфотерних оксидів

  answer choices

  P2O5

  Fe2O3

  ZnO

  CO2

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вкажіть формули основних оксидів

  answer choices

  СaO

  Al2O3

  SO2

  FeO

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вкажіть кислоту та її назву, яка відповідає кислотному оксиду SO3

  answer choices

  H2S

  H2SO3

  H2SO4

  сульфатна

  сульфідна

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вкажіть формули нерозчинних основ

  answer choices

  KOH

  LiOH

  CuOH

  Fe(OH)2

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Укажіть елемент, який утворює основи :

  answer choices

  P

  С

  S

  Ba

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вкажіть назву H2SO3

  answer choices

  сульфатна кислота

  сульфітна кислота

  сульфурова кислота

 • Question 10
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вкажіть усі правильні твердження щодо оксидів

  answer choices

  являються сполуками, де міститься Оксиген

  можуть бути основними або кислотними

  валентність Оксигену в оксидах завжди ІІ

  бувають солетвірні оксиди

  оксиди - є найпоширенішим класом сполук на Землі

 • Question 11
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вкажіть усі правильні твердження щодо кислот

  answer choices

  завжди мають атоми металу

  завжди мають атоми Гідрогену, що заміщується на метал

  основність залежить від кількості атомів Гідрогену

  всі кислоти мають схожі назви

  назви кислот утворені від назви неметалу

 • Question 12
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  вкажіть повну класифікацію речовини СО2

  answer choices

  кислотний оксид

  основний оксид

  солетвірний

  карбон ( IV) оксид

  відповідає сульфатній кислоті

 • Question 13
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  виберіть всі твердження щодо речовини КОН

  answer choices

  калій гідроксид

  кальцій гідроксид

  розчинна у воді основа

  йому відповідає калій оксид

  нерозчинна основа

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  прокласифікуйте речовину MgO

  answer choices

  оксид

  солетвірний

  оксигеновмісний

  основний

  середній

 • Question 15
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Обчисліть молекулярну масу карбон (ІІ) оксиду

  answer choices

  40

  28

  56

  160

 • Question 16
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  у якому рядку оксиди записані у такій послідовності :

  основний, амфотерний, кислотний

  answer choices

  CаO; CO; CO2;

  CO; CO2; Na2O.

  Na2O ZnO; NO2;

 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Укажіть елементи, які утворюють кислоти :

  answer choices

  P

  Са

  S

  Ba

 • Question 18
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вкажіть назву H2SіO3

  answer choices

  силікатна кислота

  сульфітна кислота

  силіцієва кислота

 • Question 19
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вкажіть формулу ортофосфатної кислоти

  answer choices

  Н4Р2О7

  НРО3.

  Н3РО4

  Н2РО4

 • Question 20
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вкажіть формулу солі

  answer choices

  H2SO4

  N2O5

  Ba(OH)2

  KNO3

 • Question 21
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Яка сіль утвориться в результаті реакції

  KOH + SO2 =

  answer choices

  K2S2O3

  K2S

  K2SO4

  K2SO3

 • Question 22
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Яка основа при нагріванні розкладається

  answer choices

  Fe(OH)3

  KOH

  LiOH

  Ba(OH)2

 • Question 23
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вкажіть речовини, які можуть взаємодіяти з водою

  answer choices

  луги

  кислоти

  основні оксиди активних металів

  кислотні оксиди

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code