pencil-icon
Build your own quiz

Business

University

Image

Mövzu 3

52
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Marketinqin mikromühitinə aiddir:

  Müştərilər

  Texnoloji amil

  Siyasi amil

  Demoqrafik amil

  Təbii amil

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Marketinqin makromühitinə aiddir:

  Məhsul

  Qiymət

  Yer və məkan

  Stimullaşdırma

  Texnoloji amil

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Ölkə üzrə əhalinin istehlak xərclərinin strukturuna:

  İqtisadi mühitin təhlilində baxılır

  Demoqrafik mühitin təhlilində baxılır

  Bazar mühitinin təhlilində baxılır

  Mikromühitin təhlilində baxılır

  Şirkət daxili marketinq mühitinin təhlilində baxılır

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?