World Languages

5th

Image

Полугодишњи квиз - 5. разред

3

22 questions

 • 1. Fill in the Blank
  20 seconds
  1 pt
  Image

  На основу следеће реченице препознај о ком књижевном јунаку је реч:

  "Био је вођа дружине дечака која се окупљала на храстовом стаблу."

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Које написао "Домовину"?

  Бранко Ћопић

  Љубивоје Ршумовић

  Душан Васиљев

  Милован Данојлић

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Одреди књижевни род и књижевну врсту "Шале".

  Лирика, новела

  Епика, роман

  Епика, лирска песма

  Епика, новела

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags