World Languages

9th

grade

Image

HİKAYE

2
plays

17 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Fill in the Blank
  45 seconds
  1 pt

  Bakış açısını bulunuz.


  - Kestaneci başını kaldırmış, ona bakıyordu. Mangalın kıyısında kabukları yarılmış, kızarmış kestaneler diziliydi. Bir kıvılcım sıçradı. Canı pek istemiyordu, kafasındaki tilkilerle meşguldü ama kabuklarını soydurup alsa belki… Kestaneci bağırdı:

  - Ne dikildin orda ulan, bas git hadi!

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Öyküleyici bir metinde ---- kişinin kendi içinde, diğer insanlarla, toplumla ya da tabiat unsurları ile yaşadığı çatışmalar sonucunda oluşur. Başka bir ifadeyle kurgusal olayların edebî metinde sıralanması ile oluşan bir düzenlemedir.

  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  Durum

  Çözüm

  Olay Örgüsü

  Yapı

  Zihniyet

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  -Parlak, çalışmayı çok severdi. Çalıştıktan sonra oyun oynamak daha keyifli oluyordu. Anasına yardım etmek, onun yükünü hafifletmek Parlak için tatlı bir şeydi.

  - Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi.

  - Kitabını, defterini öylece bıraktı, cüzdanı alıp evden çıktı. Dosdoğru mahalle muhtarına gitti ve bulduğu para cüzdanını teslim etti. Murat, iyi bir iş yapmanın verdiği iç huzuruyla eve doğru yürüdü.

  Bu metin parçalarında hikâyenin yapı unsurlarından hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?

  Olay

  Kişi

  Zaman

  Anlatıcı

  Mekân

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?