QUIZ
ACIZI ȘI BAZE
7 months ago by
15 questions
Q.

Baza conjugată a acidului carbonic este:

answer choices

ClO3-

HCO3-

HO-

CO32-

H3O+

Q.

Dintre substanțele de de mai jos, cel mai tare acid este:

answer choices

H2S

HF

CH3-COOH

HClO4

HCl

Q.

Afirmația incorectă este:

answer choices

Acizii tari sunt total ionizați în soluție apoasă.

Bazele slabe sunt parțial ionizate în soluție apoasă.

Acidul carbonic este total ionizat în soluție apoasă.

Acidul percloric este acid tare.

Amoniacul este bază slabă.

Q.

pH-ul soluției de acid clorhidric 0,001M este:

answer choices

3

10-3

11

103

4

Q.

Acizii sunt specii chimice care:

answer choices

cedează neutroni;

cedează protoni;

acceptă electroni;

acceptă protoni;

cedează electroni;

Q.

Ionul NH4+ este:

answer choices

o bază monoprotică

un acid poliprotic

o bază poliprotică

acidul conjugat al amoniacului

nici unul din răspunsuri

Q.

Care concentrație în ioni hidroniu corespunde unei soluții bazice :

answer choices

10-7 M

10-5 M

10-6 M

10-10 M

10-2 M

Q.

Care concentrație în ioni hidroxil corespunde unei soluții bazice :

answer choices

10-9 M

10-7 M

10-5 M

10-10 M

10-12 M

Q.

Într-o soluție acidă :

answer choices

[H3O+] = [HO-]

[H3O+] > [HO-]

[H3O+] < [HO-]

[H3O+] <10-7 M

[H3O+] = 10-7 M

Q.

pH-ul soluției de NaOH 0,01M este :

answer choices

2

10-2

12

3

11

Q.

pH-ul sângelui pentru o persoană sănătoasă are valoarea :

answer choices

6,8

8

7,4

mai mică de 6,8

mai mare de 8

Q.

Substanța compusă obținută în urma reacției dintre sodiu și apă, colorează fenolftaleina în:

answer choices

albastru

nu o colorează

galben

roșu

violet

Q.

Calculează pH-ul unei soluții de acid clorhidric, obținut prin dizolvarea unui volum de 2,24 litri HCl (condiții normale) în 10 litri de apă.

answer choices

0,1

13

12

1

2

Q.

Reacțiile de neutralizare sunt reacții:

answer choices

cu transfer de electroni

cu transfer de ioni

cu transfer de molecule

cu transfer de protoni

reversibile

Q.

Determinați volumul de apă exprimat în litri, care trebuie adăugată peste o soluție de acid clorhidric cu volumul de 200 mL și concentrația 0,05 M, pentru a se obține o soluție finală cu pH = 2.

answer choices

0,2 L

2 L

0,8 L

1 L

3 L

Quizzes you may like
10 Qs
Chemical Properties of Metals
1.4k plays
20 Qs
Acid and Bases Chemical Reactions
947 plays
Science - 8th
10 Qs
Multiply Exponents
1.4k plays
Math - 8th
12 Qs
Strong and Weak Acids
1.9k plays
15 Qs
Molarity
9.3k plays
10 Qs
Preparation of Salt
2.5k plays
10 Qs
Matching Like Base Words
1.7k plays
20 Qs
Chemical Equations & Salts
2.0k plays
Science - 7th
Why show ads?
Report Ad