History, Education

9th -

12thgrade

Image

Mickiewicz czy Słowacki - koncepcje narodowowyzwoleńcze

48
plays

7 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Wybierz idee przedstawione w tekstach literackich Adama Mickiewicza.

  mesjanizm

  winkelriedyzm

  wallenrodyzm

  prometeizm

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Wybierz cechy opisujące mesjanizm.

  porównywanie ofiary narodu do ofiary Chrystusa

  działanie w myśl zasady: cel uświęca środki

  wiara w nadejście sprawiedliwości i zmartwychwstania

  poświęcenie dla dobra wspólnoty/ ogółu

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Wybierz cechy winkelriedyzmu.

  odkupienie/ zmartwychwstanie

  postawa aktywna - ofiara w walce

  postawa bierna - przyjęcie woli Opatrzności

  etos rycerskiej walki - gotowość oddania życia

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?