Physical Ed

CÔNG NGHỆ 6

3
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Đồ ăn nào dưới đây chứa nhiều chất béo nhất ?

  Gạo.

  Hoa quả

  KHoai Lang

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Thức ăn được phân làm bao nhiêu nhóm?

  1

  2

  3

  4

 • 3. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Việc phân nhóm thức ăn không bao gồm nhóm nào ?

  Nhóm giàu chất béo

  Nhóm giàu chất xơ

  Nhóm giàu chất đường bột.

  Nhóm giàu chất đạm.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes