QUIZ
BAB 1 KEDAULATAN NEGARA
7 months ago by
28 questions
Q.

Apakah yang dimaksudkan dengan KEDAULATAN?

answer choices

Kekuasaan tertinggi

berdarjat

Suci

Q.

Menurut bahasa Yunani, kedaulatan ialah ________________

answer choices

Supernuus

Amonre

Sovereignty

Q.

Menurut bahasa Inggeris, kedaulatan ialah _________ bermaksud negara mempunyai kuasa penuh dalam pemerintahan.

answer choices

Sovereignty

Superanus

Q.

Menurut bahasa Arab, kedaulatan berasal daripada perkataan

answer choices

Daulah

Amudun

Syajaratun

Q.

Menurut tokot tersebut, kedaulatan ialah kuasa tertinggi dalam pemerintahan negara.


Siapakah tokoh tersebut?

answer choices

Aristotle

Jean Bodin

Q.

Menurut tokoh Islam berikut, apakah ASAS kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara?

answer choices

semangat kekitaan bangsa

kuasa tidak terbatas

Q.

Siapakah tokoh tersebut yang menyatakan kedaulatan mempunyai sifat kekal dan kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang?

answer choices

Jean Bodin

Aristotle

Ibnu Khaldun

Q.

Kedaulatan dibina berasaskan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat


Siapakah tokoh yang memberi definisi kedaulatan tersebut ?

answer choices

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj

Tun Dr. Mohamed Salleh Abas

Q.

Tun Dr. Mohamed Salleh Abas merupakan mantan ____________

answer choices

Ketua Polis Negara

Ketua Hakim Negara

Ketua Peguam Negara

Q.

Pilih jenis-jenis kedaulatan yang ada

answer choices

Kedaulatan Tradisional

Kedaulatan Moden

Kedaulatan Antarabangsa

Kedaulatan Undang-Undang

Q.

Berdasarkan takrif KEDAULATAN TRADISIONAL, Bagaimanakah raja memperkukuh kedaulatan dan kedudukan baginda?

answer choices

Taat setia rakyat

Berkuasa mutlak

Gabungan negeri

Q.

Berdasarkan kedaulatan Tradisional, kedaulatan negara kita berpaksi pada kedaulatan

answer choices

Raja-raja Melayu

kesetiaan rakyat

Q.

Kedaulatan TRADISIONAL terletak pada kewibawaan ______

answer choices

raja

bangsawan

rakyat

hamba

Q.

Pilih perkara yang berkaitan dengan KEDAULATAN MODEN

answer choices

Hak rakyat

Kerajaan Berperlembagaan

Raja-raja

Q.

Menurut Kedaulatan Moden, negara kita lahir hasil gabungan negeri yang dikenali sebagai

answer choices

Persekutuan Tanah Melayu

Malayan Union

Q.

Apakah badan yang diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang di negara kita?

answer choices

Badan Perundangan

Badan kehakiman

Badan Eksekutif

Q.

Kedaulatan Antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan ________ terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain

answer choices

PBB

Komanwel

NGO

LGBT

Q.

Pilih ciri-ciri negara berdaulat

answer choices

Pemerintahan

Sempadan

Perundangan

Rakyat

Q.

Siapakah KETUA UTAMA NEGARA Malaysia?

answer choices

Yang Di-Pertuan Agong

Perdana Menteri

Ketua Menteri

Gabenor

Q.

Siapakah KETUA KERAJAAN Persekutuan Malaysia?

answer choices

Yang Di-Pertuan Agong

Perdana Menteri

Gabenor

Q.

___________ ialah garis pemisah antara negeri atau negara

answer choices

Sempadan

Peundangan

Rakyat

Q.

Apakah yang menjadi ASAS kepada perundangan dan peraturan di negara kita?

answer choices

Perlembagaan

Hukum Kanun

Westminster

Q.

Nyatakan badan yang bertanggungjawab MENGGUBAL perundangan negara kita.

answer choices

Parlimen

Badan Kehakiman

Badan Eksekutif

Badan Perlaksana

Q.

Bagaimanakah Rakyat Malaysia disatukan di negara kita?

answer choices

Rukun Negara

Identiti nasional

Agama

Warna kulit

Q.

Raja Berperlembagaan ialah pemerintahan beraja mengikut peruntukan ___________

answer choices

Perlembagaan Persekutuan

Undang-undang Tubuh negeri

Q.

Demokrasi Berparlimen ialah demokrasi yang dijalankan secara PERWAKILAN melalui proses __________

answer choices

Pilihan raya

warisan

Dwidewan

Q.

Bagaimanakah Kerajaan Persekutuan dan Negeri dapat mewujudkan pentabiran dengan berkesan?

answer choices

Pengagihan kuasa

Hubungan baik pemimpin

Q.

Pilih usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk melahirkan kesejahteraan Sosial

answer choices

Rukun Negara

Bahasa Kebangsaan

sekolah Vernakular

Quizzes you may like
12 Qs
Kata Tanya 疑问句
3.3k plays
11 Qs
Sejarah Malaysia
3.1k plays
20 Qs
Bendera Kebangsaan
6.2k plays
20 Qs
Selamat Datang Nabi Kekasihku
1.6k plays
18 Qs
Riwayat Hidup Nabi
1.1k plays
13 Qs
Nombor & Bilangan Bahasa Arab
3.2k plays
8 Qs
Warna
859 plays
10 Qs
Kemerdekaan
3.1k plays
Why show ads?
Report Ad