pencil-icon
Build your own quiz

Other

University

Image

ETIKA DAN KEPELBAGAIAN DALAM MASYARAKAT(TOPIK 3)

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  “Sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa; kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa”.

  Pernyataan di atas merujuk kepada ..

  Etika

  Akhlak

  Peradaban

  Penjajahan

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Berikut merupakan ciri-ciri masyarakat KECUALI :

  berkelompok dan berbudaya,

  mengalami perubahan dan berinteraksi,

  berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain

  mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosialnya

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ø Penempatan masyarakat

  Ø Sistem kepercayaan dan agama

  Ø Bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri

  Pernyataan di atas adalah merujuk kepada ;

  Pembentukan etika dalam Masyarakat majmuk

  Pembentukan etika dalam Masyakat kepelbagaian

  Pembentukan Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Kepelbagaian

  Pembentukan Etika dan adat istiadat dalam Masyarakat Kepelbagaian

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?