LESSONNEW
Raționamente deductive imediate - Conversiuni și obversiuni
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
31 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Raționamente deductive imediate

  Definiție

  Tipuri

  Formule

  Evaluare formativă

 • Slide 2
  Report an issue

  Raționamentele deductive imediate

  Operații și forme logice care, dintr-o singură premisă, permit formularea unei concluzii cu grad de generalitate mai mic sau egal cu al premisei (niciodată mai mare).

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Premisa și concluzia sunt propoziții categorice (SaP, SeP, SiP, SoP).

  answer choices

  Adevărat

  Fals

 • Slide 4
  Report an issue

  Două tipuri de raționamente deductive imediate

  • Conversiunea: realizată prin inversarea pozițiilor termenilor, păstrarea sau nu a cantității, dar fără modificarea calității propoziției.

  • Obversiunea: realizată prin modificarea calității propoziției și prin negarea predicatului.

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un exemplu de propozitie SaP

  answer choices

  Toti copiii sunt fiinte vii.

  Unele mascote sunt urâte.

  Niciun crocodil nu este blând.

  Unele girafe nu sunt înalte.

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un exemplu de propozitie SeP

  answer choices

  Toti copiii sunt fiinte vii.

  Unele mascote sunt urâte.

  Niciun crocodil nu este blând.

  Unele girafe nu sunt înalte.

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un exemplu de propozitie SiP

  answer choices

  Toti copiii sunt fiinte vii.

  Unele mascote sunt urâte.

  Niciun crocodil nu este blând.

  Unele girafe nu sunt înalte.

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un exemplu de propozitie SoP

  answer choices

  Toti copiii sunt fiinte vii.

  Unele mascote sunt urâte.

  Niciun crocodil nu este blând.

  Unele girafe nu sunt înalte.

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Calitatea unei propoziții se referă la caracterul afirmativ sau negativ al acesteia.

  answer choices

  Adevărat

  Fals

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cantitatea unei propoziții se referă la caracterul particular sau universal al acesteia.

  answer choices

  Adevărat

  Fals

 • Slide 11
  Report an issue

  Cele 4 Conversiuni

  • Se constată inversarea poziției termenilor (S-P devine P-S)

  • Nu se modifică calitatea (afirmativele nu devin negative și nici invers)

  • Uneori se modifică cantitatea (universalele devin particulare)

 • Slide 12
  Report an issue

  Cele patru conversiuni

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un exemplu de conversiune scrisă în limbaj formal prin formula

  SaP->PiS.

  answer choices

  Dacă toate păsările sunt vertebrate, atunci unele vertebrate sunt păsări.

  Dacă unele cifre sunt arabe, atunci unele arabe sunt cifre.

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un exemplu de conversiune scrisă în limbaj formal prin formula

  SeP->PoS.

  answer choices

  Dacă niciun infractor nu este nevinovat, atunci unii nevinovați nu sunt infractori.

  Dacă unii prinți sunt frumoși, atunci unii urâți sunt prinți.

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Simbolul -> se citește în limbaj natural prin expresia:

  answer choices

  dacă... atunci....

  deoarece... rezultă...

  pentru că... conchidem...

  fiindcă... concluzionăm că...

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Formula SaP -> PaS corespunde unei conversiuni?

  answer choices

  Da

  Nu

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Formula SeP -> PeS corespunde unei conversiuni?

  answer choices

  Da

  Nu

 • Slide 18
  Report an issue

  Tipurile conversiunilor

  • Conversiunile simple sunt cele care au același grad de generalitate atât în premise cât și în concluzie: SiP->PiS, SeP->PeS

  • Conversiunile prin accident sunt cele care au premise generale și concluzii particulare: SaP -> PiS, SeP -> PoS

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care dintre conversiunile de mai jos sunt simple?

  answer choices

  SaP -> PiS

  SiP -> PiS

  SeP -> PeS

  SeP -> PoS

 • Question 20
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care dintre conversiunile de mai jos sunt prin accident?

  answer choices

  SaP -> PiS

  SiP -> PiS

  SeP -> PeS

  SeP -> PoS

 • Slide 21
  Report an issue

  Cele 4 Obversiuni

  • Se constată schimbarea calității propozițiilor (afirmativele devin negative, și invers)

  • Predicatul este negat

  • Nu se schimbă cantitatea propozițiilor (universalele determină universale, particularele determină particulare)

 • Question 22
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă predicatul este cal, predicatul negat este:

  answer choices

  vacă

  non-cal

  altceva decât cal

  ceva diferit de cal

 • Slide 23
  Report an issue

  Cele 4 obversiuni

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Obversa propoziției SoP este:

  answer choices

  SaP

  SiP

  Si~P

  PeS

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Obversa propoziției SeP este:

  answer choices

  Sa~P

  SiP

  Si~P

  PeS

 • Question 26
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  A afirma că "S este P" echivalează cu a spune că "S nu este non-P".

  answer choices

  dubla negație echivalează cu o afirmație

  tripla negație echivalează cu o negație

  negația echivalează cu o afirmație

 • Slide 27
  Report an issue

  Alte raționamente derivate

  • Prin alternarea operațiilor de conversiune și obversiune, se pot obține noi și noi propoziții (cu aceleași valori de adevăr ca premisa), care au denumiri specifice.

  • Contrapusa totală se naște prin inversarea contradictoriului subiectului și contradictoriului predicatului. SaP->~Pa~S

  • SaP-o->Se~P-c->~PeS-o->~Pa~S

  • Inversa totală se naște prin modificarea cantității și negarea simultană a subiectului și predicatului

  • SeP-c->PeS-o->Pa~S-c->~SiP-o->~So~P

 • Question 28
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă propoziția SaP este adevărată, cum este propoziția PiS (conversa ei)?

  answer choices

  Adevărată

  Falsă

 • Question 29
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă propoziția SaP este adevărată, cum este propoziția Se~P (obversa ei)?

  answer choices

  Adevărată

  Falsă

 • Question 30
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă propoziția Toți criminalii sunt infractori, este adevărată, cum este propoziția Unii non-criminalii sunt non-infractori (inversa totală)?

  answer choices

  Adevărată

  Falsă

 • Question 31
  Ungraded
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce a fost mai dificil în această lecție?

  no correct answer

  Formulele

  Transcrierea în limbaj natural

  Regulile de formare a conversiunilor și obversiunilor

  Înțelegerea valorilor de adevăr

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code