QUIZ
TÜRK-İSLAM MEDENİYETLERİNDE BİLGİNLER
cereny28_76222
26 minutes ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
10 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Darü'l Hikme aşağıdakilerden hangisidir ?

  answer choices

  Divan Örgütü

  Padişahın Sözleri

  Akademi

  Halifelik Makamı

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tarihte teorilerini deney yaparak doğrulayan ilk kişilerden biri aşağıdakilerden hangisidir ?

  answer choices

  İbn-i Heysem

  Aristo

  Ali Kuşçu

  Edison

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sıfır (0) rakamını ilk defa kullanan ve 'Cebirin Babası ' olarak nitelendirilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir ?

  answer choices

  İbn-i Firnas

  İbn-i Sina

  el-Harezmi

  el- Cezeri

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bir planör olarak uçmayı deneyen ilk bilim insanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir ?

  answer choices

  el-Cezeri

  İbn-i Sina

  ibn-i Batuta

  İbn-i Firnas

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Osmanlı Devleti'nin donanma komutanlarından olup coğrafya alanında önemli eserler veren 'Kitab-ı Bahriye' adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir ?

  answer choices

  Katip Çelebi

  Ali Kuşçu

  Çaka Bey

  Piri Reis

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Çağımızdaki bir çok alanda kullanılmaya başlanan robotların ve otomatik örneklerini yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir ?

  answer choices

  İbn-i Sina

  el Cezeri

  el Hazini

  Ali Kuşçu

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ay haritasını çizmesi nedeniyle NASA tarafından Ay'daki bir bölgeye ismi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir ?

  answer choices

  Ali Kuşçu

  Harezmi

  Cezeri

  Farabi

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sosyoloji , tarih , felsefe ve siyaset alanında çalışmalar yapan. yaşadığı yerlerdeki toplumların geleneklerini ve yaşam şekillerini inceleyerek sosyolojinin temellerini atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir ?

  answer choices

  Katip Çelebi

  İbn-i Heysem

  İbn-i Haldun

  Cezeri

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Çekim kuvvetini Newton'dan yüzlerce yıl önce keşfeden ve ilk teraziyi icat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir ?

  answer choices

  Ali Kuşcu

  Harezmi

  Farabi

  Hazini

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fotoğraf makinasının geliştirilmesinde önemli paya sahip olan 'Karanlık Oda' da deneyler yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir ?

  answer choices

  İbn-i Heysem

  İbn-i Sİna

  el-Hazini

  el- Cezeri

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code