Fun

University

Image

Pololetní test čj PM2

1
play

36 questions

Show Answers
See Preview
 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  3 minutes
  1 pt

  Napište jednoslovný termín označující funkční styl, jehož znaky prokazatelně vykazuje VÝCHOZÍ TEXT:

  Volič který nebude volit ve volebním okrsku v jehož stálém seznamu je zapsán může ode dne vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR požádat obecní úřad který vede stálý seznam o vydání voličského průkazu. Způsoby podání žádosti: xžádost lze zaslat poštou v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; xžádost lze zaslat prostřednictvím e-mailu v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem; xžádost lze podat osobně.

 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  3 minutes
  1 pt

  Napište jednoslovný termín označující funkční styl, jehož znaky prokazatelně vykazuje VÝCHOZÍ TEXT:

  ných spojení slov, která vznikají v aktuálních kontextech (např. škola – moderní, prestižní…), existuje v jazyce i velké množství spojení ustálených (vysoká škola), která mají charakter formálně vícečlenných, avšak významově celistvých lexikálních jednotek, reprodukovatelných pouze jako celek. O celistvosti těchto spojení svědčí mj. nemožnost nahrazovat jejich členy synonymy (*velká škola), antonymy (*nízká škola)

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  3 minutes
  1 pt

  Ve které z následujících možností je pravopisná chyba?

  Se dvěma obrovitými psi na vodítku našlapoval dost ztěžka.

  Byl zklamaný, protože jeho žena se dosud nenaučila zacházet s penězi.

  Chovatelé koček se ztotožnili s cíli organizace na ochranu zvířat.

  Zděšeně se dívala na páva, který se usadil na větvi rozkvetlého stromu.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?