History

Cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

8
plays

12 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm nào?

  Mùa xuân năm 40

  Mùa xuân năm 40 TCN

  981

  938

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2: Sau khi lên ngôi, Trưng Vương đóng đô ở:

  A. Cổ Loa (Hà Nội)

  B. Mê Linh (Vĩnh Phúc)

  C. Bạch Hạc (Phú Thọ)

  D. Cẩm Khê (Ba Vì - Hà Tây)

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Năm bao nhiêu trước công nguyên nhà hán chiếm Âu Lạc

  111

  134

  124

  113

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes