Religious Studies

10th

grade

Image

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Hz. Peygamber ticari hayata ilk adımını amcası Ebu Talip ile atmış, dokuz yaşından itibaren ticaret kervanları ile Şam yakınlarına dek gelmiştir.

  Bu durumun Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?

  İnsanlarla iletişim kurmasına

  Alışveriş usullerini öğrenmesine

  Alın teriyle kazancını temin etmesine

  Peygamber olarak görevlendirilmesine

  Farklı ülkeleri ve kültürleri tanımasına

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Hiç kimse her resmin bir ressamının her kitabın bir yazarının her yapının bir ustasının olduğundan şüphe etmez. Ortada bir eser varsa onu mutlaka bir yapan vardır diye düşünür. O halde içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir _________ vardır.


  Anlam akışına göre cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  şekli

  ölçüsü

  yaratıcısı

  güzelliği

  iklimi

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Allah her şeyi yaratan, yaşatan ve gözetendir. Yaratıldığı andan itibaren evrende meydana gelen her şey onun izni ve dilemesi ile gerçekleşmektedir. Bu, Allah’ın sürekli bir yaratma halinde olması demektir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyurulur: “ …O her an yaratma halindedir.” (Rahman suresi, 29. ayet)

  Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  Allah’ın yaratmasının sürekliliğine

  Allah’ın eşi, benzeri ve ortağı olmadığına

  Her şeyi yaratan ve yaşatanın Allah olduğuna

  Yaratılanları her an Allah’ın görüp gözettiğine

  Meydana gelen her şeyin Allah’ın izni ile olduğuna

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?