QUIZ
แบบทดสอบอาณาจักรสัตว์ จำนวน 40 ข้อ
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
40 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้าเราจัดสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มโดยอาศัย symmetry เป็นหลัก สิ่งมีชีวิตกลุ่มไหนมี symmetry เหมือนกัน

  answer choices

  ปลาดาว, หมึก, ปลาทู

  ปลิงทะเล, ปลิงบก, ปลิงเต่า

  หอยเม่น, หอยงาช้าง, หอยโข่ง

  พยาธิปากขอ, พยาธิตัวตืด, พยาธิใบไม้

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะของสัตว์ในไฟลัม Annelida Mollusca และ Arthropoda ที่เหมือนกัน คือ

  answer choices

  มีหัวใจที่คล้ายคลึงกัน

  มีระบบเลือดแบบเปิด (open circulatory system)

  มีช่องตัวที่แท้จริง (coelom)

  มีระบบเลือดแบบปิด (close circulatory system)

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะที่แตกต่างกันของพยาธิไส้เดือนกับไส้เดือนดิน คืออะไร

  answer choices

  ทางเดินอาหาร

  germ layer

  ช่องตัว

  การหายใจ

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สัตว์ชนิดหนึ่งมีการดำรงชีวิตอยู่ในทะเล จากรูปร่างของมันไม่สามารถบอกความต่างของส่วนหัวและส่วนท้ายได้ สัตว์ชนิดนี้เมื่อทิ้งให้ตายและอยู่ในสภาพแห้งจะมีลำตัวแข็ง จะพิจารณาจัดสัตว์ชนิดนี้อยู่ในกลุ่มใด

  answer choices

  ฟองน้ำ

  ไนดาเรีย

  มอลลัสก์

  เอไคโนเดิร์ม

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะของสัตว์จำพวกคอร์เดต

  answer choices

  มีช่องเหงือกเป็นคู่บริเวณคอหอย

  มีโนโตคอร์ดตลอดชีวิต

  มีระบบประสาทกลวงอยู่เหนือโนโตคอร์ด

  มีไขสันหลังหรือเส้นประสาททางด้านหลังเป็นท่อกลวง

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สัตว์กลุ่มใดไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง

  answer choices

  ฟองน้ำ

  ไนดาเรีย

  อาร์โทรพอด

  มอลลัสกา

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  โพรโทสโตเมีย (protostomia) หมายถึงข้อใด

  answer choices

  การเจริญของบลาสโตพอร์ไปเป็นช่องทวารหนัก

  การเจริญของบลาสโตพอร์ไปเป็นช่องปาก

  การเจริญของบลาสโตพอร์ไปเป็นเหงือก

  การเจริญของบลาสโตพอร์ไปเป็นช่องหู

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ดิวเทอโรสโตเมีย (deuterostomia) หมายถึงข้อใด

  answer choices

  การเจริญของบลาสโตพอร์ไปเป็นช่องทวารหนัก

  การเจริญของบลาสโตพอร์ไปเป็นช่องปาก

  การเจริญของบลาสโตพอร์ไปเป็นเหงือก

  การเจริญของบลาสโตพอร์ไปเป็นช่องหู

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือสัตว์ในกลุ่มดิวเทอโรสโตเมียทั้งหมด

  answer choices

  มอลลัสกา นีมาโทดา

  เอไคโนเดอร์มาตา มอลลัสกา

  นีมาโทดา คอร์ดาตา

  เอไคโนเดอร์มาตา คอร์ดาตา

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สัตว์กลุ่มใดจัดอยู่ในคลาสเดียวกัน

  answer choices

  ปลาปากกลม ปลาดุก ปลาช่อน

  ไรน้ำ เพรียง กุ้งก้ามกราม

  หอยทาก หอยงวงช้าง หอยขม

  ม้าน้ำ แมวน้ำ ช้างน้ำ

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำหากินเป็นอิสระอยู่ในทะเล มีลำตัวนิ่ม บางชนิดมีพิษ บางชนิดใช้เป็นอาหารได้ ตัวอ่อนมีหลายระยะ แต่ละระยะมีรูปร่างแตกต่างกัน ตัวอ่อนบางระยะว่ายน้ำเป็นอิสระ แต่บางระยะเกาะติดอยู่กับที่" สัตว์ชนิดนี้จัดอยู่ในไฟลัมใด

  answer choices

  พอริเฟอรา

  มอลลัสกา

  เอไคโนเดอร์มาตา

  ไนดาเรีย

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สัตว์ในไฟลัมใดที่เป็นปรสิตของทั้งสัตว์และพืชหลายชนิด

  answer choices

  ไนดาเรีย

  แอนนิลิดา

  แพลตทีเฮลมินเทส

  นีมาโทดา

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับไฟลัมไนดาเรียได้ถูกต้อง

  answer choices

  มีรูปร่างเป็นโพลิป คือลักษณะเหมือนถ้วยคว่ำ

  มีเข็มพิษอยู่ทุกส่วนของร่างกาย

  มีระบบร่างแหประสาท

  เมื่อตัวเต็มวัยจะต้องยึดติดอยู่กับที่

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สัตว์ในไฟลัมใดที่ตัวอ่อนมีการลอกคราบ

  answer choices

  Cnidaria

  Mollusca

  Arthropoda

  Echinodermata

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สัตว์ในข้อใดมีช่องตัวอย่างแท้จริง

  answer choices

  Porifera

  Annelida

  Nematoda

  Cnidaria

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สัตว์ในข้อใดจัดอยู่ในไฟลัมเดียวกัน

  answer choices

  พลานาเรีย ทากดูดเลือด พยาธิใบไม้

  ไส้เดือนดิน ไส้เดือนฝอย ปลิงดูดเลือด

  หมึกยักษ์ ทากทะเล เพรียงหิน

  ปลิงทะเล ดาวทะเล เม่นทะเล

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำอธิบายข้อใดที่ไม่ตรงกับลักษณะของแอมฟิออกซัส

  answer choices

  มี nerve cord อยู่ทางด้านล่าง

  มี notochord ตลอดชีวิต

  มี gill slit บริเวณคอหอย

  มีหัวใจอยู่ทางด้านล่าง

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  A. เห็บอยู่ในคลาสอะแรคนิดา เพราะมีรยางค์ 6 คู่ และมีขา 8 ขา

  B. คลาสชิโลโพดาจะมีรยางค์ปล้องละ 1 คู่ ได้แก่ กิ้งกือ

  answer choices

  A ถูก

  B ถูก

  A และ B ถูก

  A และ B ผิด

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  A. เอไคโนเดอร์มาตาเป็นสัตว์ที่มีโครงร่างแข็ง และอาศัยในทะเลทั้งหมด

  B. คลาสครัสเตเชียนเป็นคลาสเดียวที่มีหนวด 2 คู่

  answer choices

  A ถูก

  B ถูก

  A และ B ถูก

  A และ B ผิด

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  A. แลมเพรย์ เป็นปลาที่ไม่มีขากรรไกร

  B. ปลากระเบนเป็นปลากระดูกอ่อนที่แลกเปลี่ยนแก๊สโดยใช้เหงือกภายนอก

  answer choices

  A ถูก

  B ถูก

  A และ B ถูก

  A และ B ผิด

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  A. กบเป็นสัตว์ที่อยู่ในคลาสเรปทิเลีย มีอุณหภูมิร่างกายไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม

  B. นกอยู่ในคลาสเอเวส มีอุณหภูมิร่างกายคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม

  answer choices

  A ถูก

  B ถูก

  A และ B ถูก

  A และ B ผิด

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  A. ตุ่นปากเป็ดจัดอยู่ในคลาสแมมมาเลียชนิดเดียวที่ออกลูกเป็นไข่

  B. วาฬสีน้ำเงินจัดอยู่ในกลุ่มยูเทเรียนของคลาสแมมมาเลีย

  answer choices

  A ถูก

  B ถูก

  A และ B ถูก

  A และ B ผิด

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  A. กิ้งกือกับตะขาบเป็นสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในคลาสเดียวกัน

  B. ปูและกุ้งเป็นสัตว์ที่ถูกจัดให้อยู่แยกคลาสกัน

  answer choices

  A ถูก

  B ถูก

  A และ B ถูก

  A และ B ผิด

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "สัตว์ที่พบในทะเลทั้งหมด ส่วนใหญ่มีลำตัวเป็นแฉก มีโครงร่างแข็ง บางชนิดผิวลำตัวมีหนาม" สัตว์ที่มีลักษณะเช่นนี้คือสัตว์ในข้อใด

  answer choices

  Cnidaria

  Nematoda

  Arthropoda

  Echinodermata

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "สัตว์ชนิดนี้พบได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม มีโครงร่างภายในเป็นกระดูกแข็ง ส่วนใหญ่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุม หายใจโดยใช้เหงือกมีแผ่นปิดเหงือก และมีถุงลมช่วยควบคุมการลอยตัวในน้ำ" สัตว์ชนิดนี้คือสัตว์ในข้อใด

  answer choices

  Ostericthyes

  Chondrichthyes

  Cephalochordate

  Urochordate

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตั้งท้องในระยะเวลาที่สั้นมาก ลูกอ่อนจะอยู่ในถุงหน้าท้องของแม่" เป็นสัตว์ในกลุ่มใด

  answer choices

  Monotremes

  Marsupials

  Eutherians

  Primate

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "เป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตเป็นปรสิตชั่วคราว โดยการดูดเลือดของสัตว์อื่น จะปล่อยสารคล้ายยาชาทำให้ไม่รู้สึกเจ็บ และปล่อยสารฮิรูดินเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัว" เป็นสัตว์ในกลุ่มใด

  answer choices

  Nematoda

  Platyhelminthes

  Cnidaria

  Annelida

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "เป็นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ ไม่มีช่องว่างในลำตัว บางชนิดไม่มีทางเดินอาหาร มีลำตัวแบน ส่วนใหญ่เป็นปรสิต" คือสัตว์ในกลุ่มใด

  answer choices

  Porifera

  Arthropoda

  Platyhelminthes

  Annelida

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "เป็นสัตว์ในกลุ่มโพรโตสโตเมีย ลำตัวนิ่ม มีแมนเทิลทำหน้าที่สร้างเปลือกหุ้มลำตัว มีการไหลเวียนของน้ำเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สโดยใช้เหงือก" เป็นสัตว์ในไฟลัมใด

  answer choices

  Mollusca

  Platyhelminthes

  Nematoda

  Arthropoda

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "เป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ ม่มีระบบหมุนเวียนเลือด มีโพรงลำตัวเทียม มีคิวทิเคิลหุ้มร่างกาย ไม่มีการลอกคราบ" เป็นสัตว์ในไฟลัมใด

  answer choices

  Annelida

  Nematoda

  Cnidaria

  Platyhelminthes

 • Question 31
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  สิ่งมีชีวิตนี้อยู่ในไฟลัมใด

  answer choices

  ไฟลัมคอร์ดาตา

  ไฟลัมอาร์โทรโปดา

  ไฟลัมแอนนิลิดา

  ไฟลัมพอริเฟอรา

 • Question 32
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะในข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

  answer choices

  รูปร่างเรียวยาว ใช้เหงือกในการหายใจ ผิวหนังเป็นเกล็ด ออกลูกเป็นไข่

  หายใจโดยใช้ เหงือก ปอด หรือผิวหนัง ผิวหนังมีลักษณะเปียกชื้น วางไข่ในน้ำ

  เป็นสัตว์เลือดอุ่น ใช้ปอดในการหายใจ ปฏิสนธิภายนอก วางไข่ในน้ำ เลี้ยงลูกด้วยนม

  รูปร่างเรียวยาว ใช้เหงือกในการหายใจ ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอยู่ภายในตัวแม่

 • Question 33
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  รูปร่างเรียวยาว ใช้เหงือกในการหายใจ ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอยู่ภายในตัวแม่

  answer choices

  ลำตัวเป็นโครงร่างแข็ง ภายในเป็นแผ่นหินปูน ผิวภายนอกหยาบ ขรุขระ

  มีรยางค์เป็นข้อปล้องต่อกัน ลำตัวแบ่งเป็นส่วนๆ มีโครงร่างแข็งภายนอก

  ลำตัวอ่อนนิ่ม ไม่แบ่งเป็นปล่อง บางชนิดมีโครงร่าง แข็ง หุ้มอยู่ภายนอก บางชนิดเป็นแกนอยู่ภายใน

  ลักษณะลำตัวแบน มีปาก ไม่มีทวารหนัก ถ้าเป็นปรสิตจะมีอวัยวะสำหรับเกาะเป็นขอเกี่ยวและดูดอาหาร

 • Question 34
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะเฉพาะของสัตว์ในกลุ่มอาร์โทพอดเป็นอย่างไร

  answer choices

  ลำตัวเป็นโครงร่างแข็ง ภายในเป็นแผ่นหินปูนผิวภายนอกหยาบ ขรุขระ

  มีรยางค์เป็นข้อปล้องต่อกัน ลำตัวแบ่งเป็นส่วนๆ มีโครงร่างแข็งภายนอก

  ลำตัวอ่อนนิ่ม ไม่แบ่งเป็นปล่อง บางชนิดมีโครงร่างแข็ง หุ้มอยู่ภายนอก บางชนิดเป็นแกนอยู่ภายใน

  ลักษณะลำตัวแบน มีปาก ไม่มีทวารหนัก ถ้าเป็นปรสิตจะมีอวัยวะสำหรับเกาะเป็นขอเกี่ยวและดูดอาหาร

 • Question 35
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  สัตว์ไฟลัมใดที่มีมากที่สุดในโลก

  answer choices

  พอริเฟอรา

  แอนเนลิด

  มอลลัสกา

  อาร์โทพอด

 • Question 36
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  แมงมุมแตกต่างจากแมลงเพราะว่าแมงมุมมี

  answer choices

  หนวด 1 คู่

  ขาต่อกันเป็นข้อ ๆ

  ขา 8 ขา

  ลำตัวแยกเป็นหัว อก และท้อง

 • Question 37
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  คลาสเรปทิเลีย จัดเป็นสัตว์ประเภทใด

  answer choices

  สัตว์ปีก

  สัตว์เลื่อยคลาน

  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

  ถูกทุกข้อ

 • Question 38
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  แมงกะพรุน ดอกไม้ทะเล จัดอยู่ในไฟลัมใด

  answer choices

  ไฟลัมแพลทิเฮลมินทิส

  ไฟลัมไนดาเรีย

  ไฟลัมอาร์โทรโพดา

  ไฟลัมแอนเนลิดา

 • Question 39
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  จิงโจ้เป็นสัตว์อยู่ในไฟลัมใด

  answer choices

  ไฟลัมคอร์ดาตา

  ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา

  ไฟลัมมอลลัสกา

  ไฟลัมอาร์โทรโปดา

 • Question 40
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  นร.คิดว่าหลังเรียนจบภาคเรียนนี้จะได้เกรดชีววิทยา 6 เกรดอะไร

  answer choices

  4

  3

  2

  1

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code