World Languages

Literatura galega de vangarda 4º ESO

3
plays

20 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  En que época xorde a literatura de vangarda en Galicia?

  En 1860

  No último cuarto do século XIX

  Nos anos 20 e 30 do século XX

  Na transición entre o século XIX e XX

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Por que a literatura de vangarda non foi tan rupturista en Galicia coma a europea?

  Porque a tradición literaria tiña unha curta existencia e era difícil rebelarse contra ela.

  Porque xa era comprometida simplemente por estar escrita en galego.

  Porque o sistema literario galego e os seus lectores non estaban preparados para unha renovación radical.

  Todas as anteriores son correctas

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Que é "Máis alá!"

  Un manifesto vangardista

  Un poemario de Cunqueiro

  Unha publicación periódica de corte vangardista

  O lema dos creacionistas

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes