LESSONNEW
Raționamente
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
30 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Raționamente

  Definiție

  Condiții

  Clasificare

 • Slide 2
  Report an issue

  Definiție

  Raţionamentul este atat o formă logică, cât și o operaţie logică, prin intermediul căreia din propoziţii date numite premise este derivată o altă propoziţie, nouă, numită concluzie.

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Raționamentul este

  answer choices

  formă logică mai complexă

  operație logică

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Premisa este

  answer choices

  o propoziție dată

  o propoziția nouă, derivată

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Concluzia este

  answer choices

  o propozițe dată

  o propoziție nouă, derivată

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă unii elevi sunt premianți, atunci unii premianți sunt elevi.


  În raționamentul de mai sus, reprezintă premisă propoziția

  answer choices

  Unii elevi sunt premianți.

  Unii premianți sunt elevi.

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă toți oamenii sunt muritori, iar Socrate este om, atunci Socrate este muritor.


  Câte premise există în raționamentul de mai sus?

  answer choices

  1

  2

  3

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă toți oamenii sunt muritori, iar Socrate este om, atunci Socrate este muritor.


  Care propoziție reprezintă concluzia raționamentului de mai sus?

  answer choices

  Toți oamenii sunt muritori.

  Socrate este om.

  Socrate este muritor.

 • Slide 9
  Report an issue

  Condițiile existenței unui raționament

  • Unele propoziţii sunt date (premisele, care pot fi adevărate sau false).

  • Din premise rezultă o propoziţie nouă numită concluzie.

  • Premisele trebuie să constituie un temei suficient sau necesar pentru derivarea concluziei (nu mai este necesar nimic altceva pentru derivarea concluziei).

  • Concluzia trebuie să constituie consecinţa suficientă sau necesară a premiselor, adică concluzia trebuie să urmeze din premisele date.

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă afară plouă, atunci continentul cu care se învecinează Europa este Asia.

  answer choices

  Este un raționament, deoarece există premisă și concluzie.

  Nu este un raționament, deorarece premisa nu reprezintă un temei necesar sau suficient pentru a justifica concluzia.

 • Slide 11
  Report an issue

  Clasificarea raționamentelor

  Criterii

  1. Direcția de raționare

  2. Numărul premiselor

  3. Corectitudinea logică

  4. Felul premiselor

  5. Numărul cazurilor examinate

  6. Gradul de probabilitate al concluziei


 • Slide 12
  Report an issue

  După direcția de raționare

  • Raționamente deductive (premise generale -> concluzie particulară)

  • Raționamente inductive (premise particulare -> concluzie generală)

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă toți extratereștrii nu sunt oameni, atunci nici marțienii nu sunt oameni.


  Raționamentul este

  answer choices

  deductiv (premisa generala, concluzie particulara)

  inductiv (premisa particulara, concluzie generala)

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă pe cer se vad cinci stele, atunci pe cer se pot vedea o mie de stele.


  Raționamentul este

  answer choices

  deductiv (premisa generala, concluzie particulara)

  inductiv (premisa particulara, concluzie generala)

 • Slide 15
  Report an issue

  După numărul premiselor

  • Raționamente imediate ( 1 premisă -> 1 concluzie)

  • Raționamente mediate (2 sau mai multe premise -> concluzie)

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă unii elevi sunt spectatori, atunci unii spectatori sunt elevi.


  Raționamentul este

  answer choices

  imediat (are o singură premisă)

  mediat (are mai mult de o premisă)

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă toți caișii sunt pomi fructiferi, iar pomii fructiferi sunt arbori, atunci caișii sunt arbori.


  Raționametul este

  answer choices

  imediat (are o premisă)

  mediat (are mai mult de o premisă)

 • Slide 18
  Report an issue

  După felul premiselor

  • Raționamente ipotetico-categorice (au o premisă ipotetică (->) şi una categorică)

  • Raționamente disjunctivo-categorice (au o premisă disjunctivă (V/W) şi una categorică)

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  premisa 1 Dacă alergi iute, atunci prinzi trenul. (p->q)

  premisa 2 Alergi iute. (p)

  concluzia Prinzi trenul. (q)


  Raționamentul este

  answer choices

  ipotetico categoric (o premisă este ipotetica ->, iar alta este categorică)

  disjunctivo categoric (o premisa este disjunctivă - V/W, iar alta este categorică)

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  premisa 1: Sau alergi iute, sau mergi încet. (pWq)

  premisa 2: Nu alergi iute. (~p)

  concluzia: Mergi încet. (q)


  Raționamentul este

  answer choices

  ipotetico categoric (o premisă este ipotetica ->, iar alta este categorică)

  disjunctivo categoric (o premisa este disjunctivă - V/W, iar alta este categorică)

 • Slide 21
  Report an issue

  După corectitudinea logică

  • Raționamente valide (premisele adevărate determină concluzie adevărată)

  • Raționamente nevalide (premisele adevărate determină o concluzie falsă)

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă toți trandafirii sunt flori, atunci toate florile sunt trandafiri.


  Raționamentul este

  answer choices

  valid

  nevalid

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă toți trandafirii sunt flori, atunci unele flori sunt trandafiri.


  Raționamentul este

  answer choices

  valid

  nevalid

 • Slide 24
  Report an issue

  După numărul cazurilor examinate

  • Inducție incompletă (nu sunt examinate toate cazurile posibile)

  • Inducție completă (sunt examinate toate cazurile posibile)

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Am la mâna stângă cinci degete. Dacă degetul mic este mai subțire decât toate celelalte, atunci toate degetele sunt mai subțiri decât celelalte.


  Inducția este

  answer choices

  completă (s-au verificat toate cazurile)

  incompletă (nu s-au verificat toate cazurile)

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Am doi ochi. Ochiul stâng este albastru. Ochiul drept este albastru. În concluzie, ambii ochi îmi sunt albaștri.


  Inducția este

  answer choices

  completă (s-au verificat toate cazurile)

  incompletă (nu s-au verificat toate cazurile)

 • Slide 27
  Report an issue

  După gradul de probabilitate al concluziei

  • inferenţele inductive tari (premisele sunt adevărate, toate cazurile au fost examinate, iar concluzia este sigur adevărată)

  • inferențe inductive slabe (premisele sunt adevărate, nu toate cazurile au fost examinate, iar concluzia este probabilă/incertă/nesigură)

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Au fost studiate 3 planete din sistemul solar, observându-se că toate au atmosferă. Se poate concluziona că toate planetele din galaxie au atmosferă.


  Raționamentul este

  answer choices

  inferență inductivă tare (adevărul premiselor conduce la adevărul concluziei)

  inferență inductivă slabă (adevărul premiselor conduce la o concluzie probabilă)

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  După ce au studiat Oceanul Antarctic, oamenii de știință au descoperit că ascunde forme de viață. Aceeași descoperire au făcut și cercetând Oceanul Arctic, Oceanul Atlantic, Oceanul Indian și Oceanul Pacific. Ei au tras concluzia că toate oceanele Terrei ascund forme de viață.


  Raționamentul este

  answer choices

  inferență inductivă tare (adevărul premiselor conduce la adevărul concluziei)

  inferență inductivă slabă (adevărul premiselor conduce la o concluzie probabilă)

 • Slide 30
  Report an issue

  Aceasta a fost lecția dedicată introducerii în tema raționamentelor.

  În orele următoare fiecare categorie va fi analizată mai în detaliu.


  Vă felicit dacă aveți scoruri mari, vă invit să reluați această lecție, dacă încă aveți neclarități.


  Mult succes!

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code