QUIZ
Kümeler ölçme ve değerlendirme testi
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  I.Araba markaları

  II.Sınıftaki gözlüklü öğrenciler

  III.Sevdiğin şehirler

  V.30 ile 40 arasındaki asal sayılar


  Yukarıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez?

  answer choices

  I.

  II.

  III.

  IV.

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A kümesi için hangisi yanlıştır?

  answer choices

  A={x| x bir rakamdır}

  A={x| x<10 , x∈N}

  A={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

  A={x| 0 ≤x ≤10 , x∈N}

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A={a,b,c,{d,e},f}

  Kümesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  answer choices

  s(A)=6

  d∈A

  {d,e}∈A

  A={a,b,c,d,e,f}

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A={Ø,3,a,d,5}

  kümesinin alt küme sayısı?

  answer choices

  8

  16

  32

  64

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A={x| 10< x²<50 ,x∈Z}

  B={x| 10<x ≤60 ,x=6k ,k∈Z}


  kümeleri veriliyor. Buna göre s(A)+s(B) kaçtır?

  answer choices

  15

  16

  17

  18

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A={x| x<20, x ∈ N}
  B={x| 3<x<6, x ∈ Q}
  C={x| x>5, x ∈ Z}

  kümeleri veriliyor.
  Buna göre, hangileri sonsuz kümedir?

  answer choices

  Yalnız C

  A ve B

  B ve C

  A, B ve C

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A={1, 2, 3, 5}

  kümesi ile ilgili hangisi yanlıştır?

  answer choices

  ∅ ⊂ A

  A ⊂ A

  {1, 3} ⊂ A

  {1, 2, 4} ⊂ A

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A = {x| x çift rakam}

  B = {2, 3, 5, 7}

  kümeleri veriliyor.

  A∪B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  {0, 2, 3, 5, 7, 8}

  {0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

  {1, 2, 4, 6, 8}

  {2}

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  I. A ⊂ B ise A ⋂ B = A dır.

  II. (A ⋂ ∅) ⋃ ∅ = A dır.

  III. A ⋃ B = B U A dır.


  Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  answer choices

  Yalnız I

  Yalnız III

  I ve II

  I ve III

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A ⋃ B = {k, a, l, e, m}

  A ⋃ C = {k, i, t, a, p}

  olduğuna göre, A ⋃ (B ⋂ C) kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  {k, a}

  {k, l, m}

  {a}

  {p, t, k}

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yukarıda verilen A, B ve C kümelerine göre, (A ⋂ B) ⋃ (A ⋂ C) kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  {7, 12, 13}

  {1, 2, 3, 4, 5, 6}

  {3,7,12}

  {7}

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi boş kümedir?

  answer choices

  {x| -3<x<-1, x ∈ N}

  {∅}

  {b, o, ş, k, ü, m, e}

  s(∅)=0

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A, B ∈ E olmak üzere,

  s(A) = 14, s(A⋃B) = 22 ve s(A⋂B) = 5 olduğuna göre s(B) kaçtır?

  answer choices

  11

  10

  14

  13

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A = {x| 10<x<30, x = 3k, k ∈ N}

  B = {x| 15<x<28, x tek sayı}


  kümeleri veriliyor. Buna göre A∖B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  {24, 27}

  {12, 15, 18, 24}

  {13, 14, 20}

  {12, 15, 16, 24}

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yukarıdaki A, B ve C kümeleri verilmiştir. Buna göre,

  (A ⋃ B)∖(B ⋂ C) kümesinin eleman sayısı kaçtır?

  answer choices

  10

  4

  7

  6

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

  {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12}

  {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

  {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12}

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A ve B kümeleri E evrensel kümesinin birer alt kümesidir.


  s(E) = 30

  s(A') = 12

  s(A ⋂ B) = 4

  2.s(B) = s(A) olduğuna göre,

  s((A ⋃ B)') kaçtır?

  answer choices

  4

  5

  7

  8

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Okuldaki öğrencilerin %22'si İngilizce dersinden, %35'i Fizik dersinden başarısız olmuştur.

  Buna göre, en fazla yüzde kaçı hem İngilizce hem de Fizikten başarılı olmuştur?

  answer choices

  47

  55

  57

  65

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bir gezi grubunda, yüzme bilenlerin sayısı ile kayak bilmeyenlerin sayıca toplamı 28'dir.

  Yüzme bilmeyenler ile kayak bilenlerin sayıca toplamı ise 24'tür.

  Buna göre, gezi grubunda toplam kaç kişi vardır?

  answer choices

  26

  28

  30

  52

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  35 kişilik grupta 11 kişi gözlüklüdür.

  Solak olmayan gözlüksüz kişiler, solak olan gözlüklülerin 5 katıdır.

  Solak olan gözlüksüz kişiler, solak olmayan gözlüklülerden 1 fazladır.

  Buna göre, bu grupta kaç solak vardır?

  answer choices

  10

  12

  13

  14

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code