LESSONNEW
Металургія. Чорна металургія світу.
mayja
19 hours ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
19 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Структура чорної металургії. Чинники розміщення.

  Використанні матеріали сайту Мозіль О.В.

 • Slide 2
  Report an issue

  Металургія є од­ним з найстаріших виробництв у світі.

  • Давні народи спершу використовували лише самородки металів: срібла, міді, олова, метеоритне залізо.

  • Однак початком справжньої металургії вважають час, коли люди навчилися добувати метали з гірської породи. 

  • Тоді з мідних та олов’я­них руд, стопивши два метали, одержали перший сплав – бронзу.

  • Значно пізніше почали видобувати залізо з руди.

  • Сучасна металургія добуває понад 75 металів і чис­ленні сплави на їх основі.

 • Slide 3
  Report an issue

  Отже, металургія  -

  система виробництв важкої промисловості, що пов’язані з добуванням металів із руд або металовмісних речовин, а також сплавів з наданням їм необхідних властивостей.

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Систему виробництв важкої промисловості, що пов’язані з добуванням металів із руд або металовмісних речовин, а також сплавів з наданням їм необхідних властивостей називають металургією.

  answer choices

  так

  ні

 • Slide 5
  Report an issue

  Металургія скла­дається з трьох  взаємопов’язаних виробництв: 

  гірничодобувної промисловості, чорної металургії та ко­льорової металургії.


 • Slide 6
  Report an issue
  Title
  • Сполуки заліза залишаються важливими матеріалами, що використовують у сучасному господарстві. 

  • Чисте залізо м’яке і тому придатне лише для виготовлення прикрас.

  • Те, що ми називаємо залізом, насправді – його сплави з різним вмістом вуглецю – чавун та сталь.

  • Чавун важкий, добре про­водить тепло, тому з нього виготовлять батареї опалення, ванни, пательні, а також верстати, деталі для двигунів, сільгоспмашин тощо.

  • Але через високий уміст вуглецю чавун крихкий і розтріскується від удару. 

  • Через те частину чавуну переплавляють на різні сорти сталі.

 • Slide 7
  Report an issue

    Чорна металургія – складний комплекс вироб­ництв.

  Провідна роль у ньому належить послідовній металургійній переробці:

   збагачена залізна руда - чавун - сталь - прокат.

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Укажіть кінцеву продукцію металургії:

  answer choices

  прокат

  феросплави

  чавун

  сталь

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Комбінати повного циклу виробляють чавун і сталь.

  answer choices

  так

  ні

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Комбінати з повним металургійним циклом охоплюють доменне, сталеплавильне і прокатне виробництво.

  answer choices

  правда

  неправда

 • Slide 11
  Report an issue
  Title
  • Чорна металургія нині комбінується з під­приємствами й іншого профілю, які використовують її кінцеву продукцію або відходи для власного вироб­ництва.

  • Так, типовими супутниками металургії стали теплова енергетика, металомістке машинобудування, хімічна та цементна промисловість. 

  • Для чорної металургії також є характерним високий рівень концентрації виробництва, який зумовлений застосуванням обладнання великої потужності. 

  •  У ряді країн понад 3/4 чавуну та 2/3 сталі дають величезні металур­гійні комбінати.

 • Slide 12
  Report an issue

  Чорна металургія – дуже ма­теріаломістке виробництво, яке потребує різної сировини. 

  На виготовлення 1 т чавуну витрачається не менш ніж 1,5 т залізної руди, 1,2–1,5 т коксів­ного вугілля, понад 0,5 т флюсових вапняків, 150 кг вогнетривкої глини і до 30 м3 води. Для одержання високоякісної сталі з певними властивостя­ми також потрібні легуючі метали: марганець, хром, молібден, нікель, ко­бальт, ванадій та інші.

 • Slide 13
  Report an issue

  Чинники розміщення чорної металургії:

  • Оскільки у чорній металургії на сировину й паливо припадає приблизно 85–90 % витрат, у минулому єдиним чинником розмі­щення металургійних комбінатів був сировинний.

  • Найвдалішим вважало­ся територіальне поєднання покладів залізної руди та коксівного вугілля. 

  • Протягом тривалого часу більшість центрів чорної металургії формувалась у межах вугільних басейнів Європи, США, Росії. В інших місцях складалися металургійні райони біля потужних родовищ залізних руд. 

  • Сировину, якої бракувало, довозили.

 • Slide 14
  Report an issue

  Чинники розміщення чорної металургії:

  • У наш час завдяки новим більш прогресивним технологіям плавлення сталі матеріаломісткість виробництва у ряді країн знижується. 

  • До того ж у високорозвинутих країнах виснажуються власні ресурси. Усе це привело до спорудження нових комбінатів з орієнтуванням на транспортний чинник, найчастіше – водний транспорт. 

  • «Припортова» чорна металургія склалася в тих країнах, які або забезпечені недостатньо власною сировиною, або зо­рієнтовані на експорт чавуну та сталі на світовий ринок.


 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Основний чинник розміщення підприємств чорної металургії на сьогоднішній день є ...

  answer choices

  сировинний

  транспортний

  науковий

 • Slide 16
  Report an issue

  Розвиток сучасної чорної металургії світу.

  •  Останніми роками посилилися процеси глобалізації в металургії, які про­явилися в домінуванні транснаціональних компаній (ТНК).

  • Найбільша ме­талургійна компанія світу – ArselorMittal, зареєстрована у Люксембурзі, що має представників у 60 країнах світу на усіх материках, окрім Австра­лії. 

 • Slide 17
  Report an issue

  Розвиток сучасної чорної металургії світу.

  • ArselorMittal контролює близько 6% світового ринку сталі, а також 3% ви­добутку залізної руди та коксівного вугілля.

  •  Компанія виробляє безпечну екологічну сталь та є лідером за її поставками для виробництва автомобі­лів, побутової техніки та упаковки, будівництва. 

  • До провідних світових ТНК-виробників сталі також належать Baosteel (Китай), POSCO (Республі­ка Корея), Nippon Steel (Японія), US Steel (США), Gerdau (Бразилія).

 • Slide 18
  Report an issue

   Оскільки чорна металургія є екологічно «брудною» галуззю

  • і, до того ж, старі родовища сировини виснажено, у високорозвинутих країнах нові потужності чорної металургії майже не нарощуються.

  • Зростає роль пере­робної металургії. 

  •  У країнах, що розвиваються, навпаки, ця галузь роз­ширюється, набуваючи важливого значення.

  • Зокрема, Індія та Республіка Корея вже випередили усі європейські країни за виплавлянням сталі.

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Укажіть групу країн, яких пришвидшеними темпами зростало виробництво чорних металів в останні десятиліття ХХ - на початку ХХІ ст.:

  answer choices

  економічно розвинені країни та Росія

  постсоціалістичні країни та США

  багаті нафтодобувні країни та Японія

  економічно розвинені країни та Росія

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code