QUIZ
แบบฝึกหัดเรื่องสุภาษิตพระร่วง
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
50 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุภาษิตพระร่วง ถูกจารึกลงบนแผ่นศิลาไว้ที่วัดใด

  answer choices

  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

  วัดอรุณราชวราราม

  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  วัดสุทัศนเทพวราราม

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  บุคคลที่สั่งให้จารึกสุภาษิตพระร่วงลงบนแผ่นศิลาคือรัชกาลใด

  answer choices

  รัชกาลที่ 1

  รัชกาลที่ 2

  รัชกาลที่ 3

  รัชกาลที่ 4

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุภาษิตพระร่วง เป็นวรรณกรรมประเภทใด

  answer choices

  โคลง

  กาพย์

  กลอน

  ร่าย

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สรุปผู้ที่แต่งสุภาษิตพระร่วงคือใคร

  answer choices

  พ่อขุนรามคำแหง

  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

  ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในช่วงแรกสุภาษิตพระร่วงถูกจัดเป็นวรรณคดีสมัยใด

  answer choices

  สุโขทัย

  อยุธยา

  ธนบุรี

  รัตนโกสินทร์

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระร่วง หมายถึงใคร

  answer choices

  พระสงฆ์ตกเก้าอี้

  สมเด็จพระสังฆราช

  พระมหากษัตริย์ของพม่า

  พระมหากษัตริย์ที่ปกครองสมัยสุโขทัย

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ได้สอนด้านคุณธรรม

  answer choices

  ระวังระไวที่ไปมา

  อย่าริกล่าวคำคด

  เมตตาตอบต่อมิตร

  อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุภาษิตพระร่วง เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาแบบไหน

  answer choices

  เดินทางผจญภัย

  ประวัติศาสตร์

  สั่งสอนผู้คน

  การเมืองการปกครอง

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ธราดล หมายถึง

  answer choices

  ท้องฟ้า

  มหาสมุทร

  ผืนดิน

  ผู้คน

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุภาษิตพระร่วง แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

  answer choices

  กลอนสุภาพหรือกลอนแปด

  ร่ายสุภาพ

  โคลงสี่สุภาพ

  กาพย์ยานี 11

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  อย่าริร่านแก่ความ หมายถึง

  answer choices

  อย่าวิ่งร่านหาชายหญิง

  อย่าแจ้งความเท็จ

  อย่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตน

  อย่าหยิ่งยะโส

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เนื้อหาในสุภาษิตพระร่วง มุ่งเน้นสิ่งใดเป็นสำคัญ

  answer choices

  ประวัติพระพุทธเจ้า

  การสอนให้คนทำความดี

  แนะนำวิถีทางการดำเนินชีวิต

  นรก-สวรรค์

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เข้าเถื่อน หมายถึง

  answer choices

  เข้าผับ

  เข้าหาคนพาล

  เข้าป่า

  เข้าเมือง

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  อย่านอนใจ หมายถึง

  answer choices

  อย่าดีใจ

  อย่าเสียใจ

  อย่าวางใจ

  อย่ายกใจ

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผู้แต่งเรื่องสุภาษิตพระร่วง ฉบับที่เรียนคือใคร

  answer choices

  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

  สุนทรภู่

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  คนพลอด หมายถึง

  answer choices

  คนชอบกอด

  คนพูดเก่ง

  คนสอพลอ

  คนพาล

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  อย่าไฟฟุน หมายถึง

  answer choices

  อย่าก่อไฟ

  อย่าตุนเสบียง

  อย่าโกรธง่าย

  อย่าเพ้อฝัน

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือคุณค่าทางวรรณศิลป์ของสุภาษิตพระร่วง

  answer choices

  วรรณคดีสโมสรยกย่อง

  มีคติเตือนใจ

  มีการสอดแทรกคำสอนทุกวรรค

  มีสัมผัสคล้องจองระหว่างวรรค

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดมีความหมายเดียวกันกับ เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว

  answer choices

  น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

  ที่ขวากหนามอย่าเสียเกือก

  ที่มีภัยพึงหลีก

  ที่ไปจงมีเพื่อน

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อความใด สอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านตนเอง

  answer choices

  เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า หน้าศึกอย่านอนใจ

  ที่รักอย่าดูถูก ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง

  อย่าประกอบกิจเป็นพาล อย่าอวดหาญแก่เพื่อน

  ตนเป็นไทอย่าคบทาส อย่าประมาทท่านผู้ดี

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อความใด สอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านสังคม

  answer choices

  ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย

  เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า หน้าศึกอย่านอนใจ

  ได้ส่วนอย่ามักมาก อย่ามีปากว่าคน

  ปลูกไมตรีทั่วชน ตระกูลตนจงคำนับ

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สำนวน "ได้คืบจะเอาศอก" ตรงกับเนื้อหาส่วนใด

  answer choices

  ได้ส่วนอย่ามักมาก

  อย่ามีปากว่าคน

  รักตนกว่ารักทรัพย์

  อย่าได้รับของเข็ญ

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  อย่าได้รับของเข็ญ ความหมายเดียวกันกับ

  answer choices

  ของฝากท่านอย่ารับ

  อย่าขอของรักมิตร

  ของแพงอย่ามักกิน

  ฝากของรักจงพอใจ

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ที่ทับจงมีไฟ คำว่า "ที่ทับ" หมายถึง

  answer choices

  ที่ทับกระดาษ

  ที่นั่ง

  ที่อยู่

  ที่นี่

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  “ผิจะหมายมั่นจงมั่น ผิจะคั้นคั้นจงตาย” หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  จงคาดคั้นให้รู้ความจริง

  อย่าด่วนเชื่อสิ่งที่ได้ยิน

  ทำอะไรทำให้จริง

  ให้เป็นคนมีเหตุผล

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เคียด หมายถึง

  answer choices

  เครียด

  แค้น

  หดหู่

  เมินเฉย

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เบียดเสียด หมายถึง

  answer choices

  คับแคบ

  ปวดท้อง

  เบียดเบียน

  เสียขวัญ

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดตรงกับภาษิตที่ว่า “อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ”

  answer choices

  คนขำอย่าร่วมรัก พรรคพวกพึงทำนุก

  อย่าตีสุนัขห้ามเห่า ข้าเก่าร้ายอดเอา

  สุวานขบอย่างขบตอบ อย่ากอรปจิตริษยา

  อย่ารักเหากว่ารักผม อย่ารักลมกว่ารักน้ำ

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดสอนให้รู้จักการระวังไม่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และมีโทษแก่ตนเอง

  answer choices

  อย่าขุดคนด้วยปาก

  อย่าตีงูให้แก่กา

  อย่าจับลิ้นแก่คน

  อย่าตีปลาหน้าไซ

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  อย่าผูกมิตรกับคนแบบใด

  answer choices

  คนพลอด

  คนขำ

  คนจร

  ถูกทุกคน

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะเด่นของสุภาษิตพระร่วงคือข้อใด

  answer choices

  มีสัมผัสระหว่างวรรค

  มีสัมผัสพยัญชนะวรรค

  สัมผัสกันทุกวรรค

  มีโคลงสลับร่ายสุภาพ

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุภาษิตพระร่วง มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร

  answer choices

  ไตรภูมิพระร่วง

  โองการพระร่วง

  บัญญัติพระร่วง

  ไตรภูมิกถา

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุภาษิตพระร่วงมีจุดมุ่งหมายในการแต่งอย่างไร

  answer choices

  เพื่อสั่งสอนข้าราชการ

  เพื่อสั่งสอนประชาชนทั่วไป

  เพื่อเล่นละครในราชสำนัก

  เพื่อสั่งสอนสตรีที่อยู่ในราชสำนัก

 • Question 34
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุภาษิตพระร่วงในข้อใดไม่ได้สอนเรื่องการคบมิตร

  answer choices

  ที่ไปจงมีเพื่อน

  ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง

  อย่าอวดหาญแก่เพื่อน

  อย่าขอของรักมิตร

 • Question 35
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำสอนในข้อใดแตกต่างไปจากข้ออื่น

  answer choices

  ครูบาสอนอย่าโกรธ

  เมื่อน้อยให้เรียนวิชา

  ของแพงอย่ามักกิน

  เป็นคนเรียนความรู้

 • Question 36
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า มีความหมายตรงกับข้อใด

  answer choices

  สอนไม่ให้มีความประมาท

  สอนให้รู้จักทำมาหากิน

  สอนให้รู้จักประมาณตน

  สอนให้มีความอดทน

 • Question 37
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดสอนให้รู้จักการดำรงชีวิตในครอบครัว

  ให้เป็นสุข และรู้จักกาลเทศะ

  answer choices

  อย่าชังครูชังมิตร ครูบาสอนอย่าโกรธ

  ภายในอย่านำออก ภายนอกอย่านำเข้า

  อย่าออกก้างขุนนาง คบขุนนางอย่าโหด

  อย่าตีสุนัขห้ามเห่า ข้าเก่าร้ายอดเอา

 • Question 38
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการดำรงชีวิตอย่างประหยัด

  และมัธยัสถ์

  answer choices

  รักตนกว่ารักทรัพย์

  อย่าได้รับของเข็ญ

  พึงผันเผื่อต่อญาติ

  ของแพงอย่ามักกิน

 • Question 39
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ได้สอนเรื่องการพูด

  answer choices

  เจรจาตามคดี

  อย่าจับลิ้นแก่คน

  คิดแล้วจึ่งเจรจา

 • Question 40
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "หิ่งห้อยอย่าแข่งไฟ" คำว่า "หิ่งห้อย" หมายถึงใคร

  answer choices

  ผู้ที่ยากจนกว่า

  ผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า

  ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า

  ผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่า

 • Question 41
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความเชื่อด้านศาสนาของคนไทย

  answer choices

  นอบนบใจใสสุทธิ์

  หว่านพืชจักเอาผล

  สร้างกุศลอย่ารู้โรย

  ประพฤติตามบูรพระบอบ

 • Question 42
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "ท่านรักตนจงรักตอบ ท่านนอบตนจงนอบแทน" บทประพันธ์นี้มีลักษณะเด่นอย่างไร

  answer choices

  การเล่นคำ

  สัมผัสสระ

  สัมผัสอักษร

  เลียนเสียงธรรมชาติ

 • Question 43
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำสอนในข้อใดตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  answer choices

  ให้หาสินเมื่อใหญ่

  อย่ามัวเมาเนืองนิตย์

  อย่าใฝ่ตนให้เกิน

  การเรือนตนเร่งคิด

 • Question 44
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุภาษิตพระร่วงที่ว่า "ที่สุ้มเสือจงประหยัด" คำว่า "ประหยัด" มีความหมายตรงกับข้อใด

  answer choices

  นิดเป็นคนตระหนี่

  น้อยทำอะไรระมัดระวังเสมอ

  เนยจะยับยั้งเพื่อนไม่ให้ไปเที่ยว

  นุชใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ

 • Question 45
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุภาษิตพระร่วงบท “....................” หากนำไปปฏิบัติทำให้พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์ หากไม่ปฏิบัติจะทำให้ผู้ฟังไม่พอใจ อาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้ ควรเติมสุภาษิตพระร่วงบทใดในช่องว่าง

  answer choices

  อย่าจับลิ้นแก่คน

  เจรจาตามคดี

  คิดแล้วจึงเจรจา

  อย่าพาผิดด้วยหู

 • Question 46
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด คือ ข้อคิดที่ได้จากเรื่องสุภาษิตพระร่วง

  answer choices

  การปฏิบัติตนที่ผู้ใหญ่บอกต่อ ๆ กันมา

  การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นเพื่อให้ได้ความรัก

  การปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อตนเอง

  การปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

 • Question 47
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นพฤติกรรมของบุคคลหรือสถานการณ์ในปัจจุบันที่สอดคล้องกับสุภาษิตพระร่วง

  answer choices

  อย่ารักห่างกว่าชิด : ปิยะรักเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกันมากกว่าญาติพี่น้องของตนเอง

  เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว : ปราบกับเพื่อนสามคนเดินทางกลับบ้านผ่านซอยเปลี่ยว

  มีสินอย่าอวดมั่ง : ยายเปรมชอบคุยโม้กับเพื่อนบ้านว่าตัวเองมีเงินทองมากมายจนถูกโจรปล้น

  อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน : ปุยฝ้ายเก็บกระเป๋าเงินจึงได้นำไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ

 • Question 48
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  “สุวานขบอย่าขบตอบ” ตรงกับสำนวนใด

  answer choices

  หมากัดอย่ากัดตอบ

  หมาเห่าเครื่องบิน

  หมาเห่าใบตองแห้ง

  เล่นกับหมาหมาเลียปาก

 • Question 49
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  “อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน” เป็นการสอนให้ประพฤติตนอย่างไร

  answer choices

  สอนให้มีศีลธรรม

  สอนให้มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ

  สอนให้รักตนเอง รู้จักดูแลตัวเอง

  สอนให้ทุกคนต้องรู้จักใช้อาวุธเพื่อการรบ

 • Question 50
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดสอนให้รู้จักประมาณตน

  answer choices

  รักตนกว่ารักทรัพย์

  เห็นงามตาอย่าปอง

  อย่าใฝ่สูงให้พ้นศักดิ์

  สู้เสียสินอย่าเสียศักดิ์

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code