QUIZ
uri ng pang-abay
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
10 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang sanggol sa kama ay natutulog nang mahimbing.


  Ano ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap?

  answer choices

  sanggol

  kama

  mahimbing

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mahusay tumugtog ng byolin si Angela.


  Ano ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap?

  answer choices

  mahusay

  tumugtog

  byolin

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tukuyin ang pang- abay na panlunan.


  Sa silid-aklatan ko sila nakita na nagsasaliksik.

  answer choices

  Sa silid- aklatan

  nakita

  nagsaliksik

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Susunduin ko si Nanay sa istasyon ng bus.


  Tukuyin ang pang-abay na panlunan.

  answer choices

  susunduin

  nanay

  sa istasyon ng bus

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sina Sandy at Michael ay nag-eehersisyo araw-araw.


  Tukuyin ang pang-abay na pamanahon.

  answer choices

  araw-araw

  nag eehersisyo

  Sina Sandy at Michael

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tukuyin ang pang-abay na pamanahon.


  Kaming lahat ay maagang natulog kagabi.

  answer choices

  lahat

  maagang

  kagabi

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tukuyin kung anong uri ng pang-abay ang ginamit sa pangungusap.


  MAMAYA ay babatiin ko sila sa kanilang tahanan.

  answer choices

  Pamanahon

  Panlunan

  Pamaraan

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tukuyin kung anong uri ng pang-abay ang ginamit sa pangungusap.


  DALI-DALING bumalik si Joy sa kanyang tahanan

  answer choices

  pamanahon

  panlunan

  pamaraan

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tukuyin kung anong uri ng pang-abay ang ginamit sa pangungusap.


  MALAKAS na humihilik si Warren sa gabi.

  answer choices

  pamanahon

  panlunan

  pamaraan

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Anong uri ng pang-abay?


  Nagdeposito ng pera SA BANGKO ang ingat-yaman ng kumpanya

  answer choices

  Pamanahon

  panlunan

  pamaraan

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code