Chemistry

Professional Development

Image

BÀI 24 HÓA 8

12
plays

13 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất vật lí của khí oxi?

  A. Có khả năng tan nhiều trong nước.

  B. Duy trì sự sống của sinh vật.

  C. Là chất khí không màu, không mùi, không vị.

  D. Nặng hơn không khí.

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí oxi, người ta thường nung nóng muối kali pemanganat (KMnO4) ở nhiệt độ cao. Hãy chọn phương pháp thu khí hợp lí để có thể thu được khí oxi đã được điều chế ?

  A. Có thể sử dụng phương pháp thu đẩy nước hoặc đẩy không khí, để ngửa bình thu.

  B. Chỉ có thể sử dụng phương pháp thu đẩy nước.

  C. Chỉ có thể sử dụng phương pháp thu đẩy không khí, để úp bình thu.

  D. Chỉ có thể sử dụng phương pháp thu đẩy không khí, để ngửa bình thu.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 3: Phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy khí hiđro trong khí oxi là?

   A. 2H+OH2OA.\ 2H+O\rightarrow H_2O   

   B. H2+O2H2OB.\ H_2+O_2\rightarrow H_2O  

   C. H2+O2H2OC.\ H_2+O_2\rightarrow H_2O  

   D. 2H2+O22H2OD.\ 2H_2+O_2\rightarrow2H_2O  

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?