QUIZ
Karbonil (C=O) Grubu İçeren Bileşikler-I
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Karbonil bileşiğin IUPAC adı: __________

  answer choices

  2-pentanon

  5-hekzanon

  3-pentanon

  2-hekzanon

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aldehitlerin redüksiyonu ____________ verir.

  answer choices

  karboksilik asitler

  ketonlar

  sekonder alkoller

  primer alkoller

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Propanon suda çözünürdür çünkü ____________

  answer choices

  apolardır.

  su ile H bağı kurabilirler.

  su ile London etkileşimi kurabilir.

  zayıf dipol-iyonl etkileşimi kurabilir.

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin yaygın adı: _________

  answer choices

  2-heptanon

  2-pentanon

  propil metil keton

  metil propil keton

  2-ketonmetilen

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fonksiyonel gruba göre bileşik ___________

  answer choices

  aldehit

  keton

  karboksilik asit

  ester

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fonksiyonel gruba göre bileşik ___________

  answer choices

  aldehit

  keton

  karboksilik asit

  ester

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi karbonil grubuna sahiptir?

  answer choices

  aminler

  eterler

  esterler

  tiyoller

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kırmızı ile belirtilmiş fonksiyonel gruplar: _____________

  answer choices

  aldehit ve keton

  keton ve ester

  aldehit ve eter

  keton ve eter

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bütanon hakkında hangi ifade doğrudur?

  answer choices

  C=O grubu polardır.

  1-bütanolun redüksiyonu ile hazırlanabilir.

  Bir aldehittir.

  Siklik yapı arz eder.

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin IUPAC sistematik adı: ____________

  answer choices

  2-metil-3-bütanon

  3-metil-3-bütanon

  3-metil-2-bütanon

  3-metilbütanon

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi karbonil bileşik değildir?

  answer choices
 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin IUPAC adı: ______

  answer choices

  2-metil-3-bütanon

  2-metilbütanon

  3-metil-2-bütanon

  3-metil-propanon

  2-metilketonpropan

 • Question 13
  Ungraded
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  3-hekzanal'ın oksidayonu neticesinde: _____________

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi etanaldır?

  answer choices
 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aldehit grubu içeren organik bileşiklerin IUPAC isimlendirmesine son ek olarak hangisi kullanılır?

  answer choices

  -al

  -ol

  -on

  -at

 • Question 16
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ___________ genel olarak formaldehit olarak bilinir, biyolojik koruyucu/fikze edici olarak kullanılır.

  answer choices

  Metanal

  Propanon

  Etanol

  Etanal

  Propanal

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  "En basit keton, _____________, genel olarak aseton olarak adlandırılır. Aseton, yaygın olarak kullanılan bir organik çözücüdür."

  answer choices

  2-propanol

  1-propanal

  2-propanon

  1-propanon

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aldehit ve keton arasındaki farkı: ___________

  answer choices

  karbonil grubunun pozisyonu

  C atomlarının pozisyonu

  karbon atomlarının bağ yapabilme sayısı

  oksijen atomlarının sayısı

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin IUPAC adı: _____________

  answer choices

  3-metil-1-bütanal

  3-metil-1-butanon

  3,3-dimetilpropanal

  2-metil-4-bütanal

 • Question 20
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aldehitler ve Ketonlar hakkında verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrduru?

  answer choices

  Aldehitler ve ketonlar dipol-dipol etkileşim gösterirler.

  Aldehitler benzer boyuttaki hidrokarbonlara kıyasla kaynama noktaları düşüktür.

  Moleküller arası etkileşimleri alkollere göre daha zayıftır.

  Ketonların benzer boyuttaki alkollere kıyasla kaynama noktaları düşüktür.

  Ketonlar suda çözünmez.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code