Religious Studies

5th

Image

PENDIDIKAN ISLAM SPM 2019

3.4K

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  1. Antara yang berikut yang manakah akibat buruk munafik?

  A Menyekat kebebasan berfikir.

  B Terpengaruh dengan kebendaan.

  C Membazir tenaga, harta dan masa.

  D Menghilangkan sikap percaya-mempercayai.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  2. -Membatalkan iman

  -Menyekat akal berfikir secara lojik

  -Membazir tenaga, masa dan harta


  Perkara di atas merujuk kepada akibat perbuatan _____.

  A syirik

  B kufur

  C khurafat

  D sihir

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  3. Antara yang berikut yang manakah BUKAN pengertian kemanisan iman?

  A Mengasihi sesama manusia kerana Allah

  B Berasa gembira apabila melakukan ibadah

  C Mengutamakan Allah dan Rasul lebih daripada harta benda

  D Sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keredaan Allah dan RasulNya.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags