History

7th -

12thgrade

Image

הגורמים למהפכה האמריקאית

2
plays

8 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt

  מה שמה של האונייה איתה הגיעו המהגרים לאמריקה?

  רוזוולט

  טיטאניק

  מייפלאוור

  אף תשובה לא נכונה

 • 2. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt

  מהיכן הגיעו רוב המהגרים הראשונים לצפון אמריקה?

  ספרד

  צרפת

  אנגליה

  הולנד

 • 3. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt

  אילו גורמים משכו את המהגרים לארץ היעד?

  היכרות עם תרבות חדשה, משבר כלכלי, חיפוש זהב

  יצר הרפתקנות, ריצוי עונש במקום מאסר, הזדמנות לצבור רכוש ולשפר את המצב הכלכלי

  ריצוי עונש במקום מאסר, מאבקים דתיים

  יצר הרפתקנות, רצון להקים מדינה חדשה

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?