QUIZ
Bir Heteroatoma Tek Bağ İçeren Bileşikler-II
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
21 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki aminlerden hangisi en yüksek kaynama noktasına sahiptir?

  answer choices

  Trietil amin

  metil amin

  dimetil amin

  dietil amin

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi tersiyer amindir?

  answer choices

  R−NH2

  R−N(CH3)2

  R−NHCH3

  R−N+(CH3)

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin adı: ________

  answer choices

  piperidin

  anilin

  3-aminofenol

  m-benzaminofenol

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin yaygın adı: __________

  answer choices

  dimetiletilamin

  dietiletilamin

  dimetilpropilamin

  dimetilmetilamin

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin yaygın adı: ___________

  answer choices

  etil metil propil amin

  dietil metil amin

  metil propil amin

  1-metil-2-propil-amin

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi primer amin değildir?

  answer choices

  Dietilamin

  3-Hekzanamine

  Siklohekzanamin

  1-butanamin

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mevcut fonksiyonel gruba göre bileşiği sınıflandırın.

  answer choices

  Amin

  Amid

  Aldehit

  Eter

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mevcut fonksiyonel gruba göre bileşiği sınıflandırın.

  answer choices

  amin

  amid

  tiyol

  sülfür

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Amino grubunu hangi iki element oluşturur?

  answer choices

  H, O

  N, O

  K, N

  H, N

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin IUPAC sistematik adı: __________

  answer choices

  1-aminoetan

  Metanamin

  Etanamin

  1-Propanamin

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Proteinlerin yapısında aminler vardır.

  answer choices

  Doğru

  Doğru değil

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin IUPAC sistematik adı: ___________

  answer choices

  2-aminohekzan

  1-aminohekzan

  2-hekzanamid

  2-hekzanamino

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin IUPAC adı: ________

  answer choices

  heptanenitril

  heptanamin

  heptanol

  heptanamid

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mevcut fonksiyonel grup: _________

  answer choices

  Hidroksil

  Aldehit

  Merkapto

  Amin

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC sistematik adı: _______________

  answer choices

  2-metil-3-propantiyol

  2,2-dimetil-1-etantiyol

  2-metil-1-propantiyol

  2-metil-1-tiyopropan

 • Question 16
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tiyoller ile ilgili olarak hangi ifadeler yanlıştır? (Birden fazla seçenek yanlış olabilir.)

  answer choices

  Fonksiyonel R-SH ile gösterilir.

  Kendilerine özgü kokuları vardır, çoğunlukla kötü.

  Alkollere kıyasla daha yüksek kaynama noktaları vardır.

  Alkoller gibi H bağları kurabilirler.

  Disülfidlere oksitlenirler.

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Düz saçların kıvırcık forma dönüşmesi ________________

  answer choices

  disülfid köprülerin yeniden tertiplenmesi ile ilgilidir.

  eliminasyon reaksiyonları ile ilgilidir.

  tiyollerin tiyoester gruplara dönüşmesi ile ilgilidir.

  alkollerin genel bir fenomenidir.

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşikte ok ile gösterilen _________ fonksiyonel grubudur.

  answer choices

  merkapto

  alkiltiyo

  alkol

  eter

 • Question 19
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin IUPAC sistematik adı: ___________

  answer choices

  N-etil-N-metil-1-propanamin

  1-etil-1-metil-1-propanamin

  N-metil-N-propil-1etanamin

  1-metil-1-propil-1-etanamin

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi hidrojen bağları oluşturabilir? (Birden fazla seçenek doğru olabilir)

  answer choices

  Primer amin

  Sekonder amin

  Tersiyer amin

  Primer amid

  Tersiyer amid

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Karşılaştırabilir boyuttaki aminler alkollere göre daha ____________ kaynama noktasına sahiptir.

  answer choices

  düşük

  yüksek

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code