QUIZ
Bir Heteroatoma Tek Bağ İçeren Bileşikler-I
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
23 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alkil halojenürün dehidrohalojenasyonu, aşağıdaki reaksiyonlardan hangisine bir örnektir?

  answer choices

  Serbest radikal eklenmesi

  Eliminasyon

  Nükleofilik substitüsyon

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Etil iyodür ile KOH'un tepkime ürünü: _______________

  answer choices

  Eten

  Etan

  Etil alkol

  Etin

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alkil halojenürler, nükleofiller ile ....................... reaksiyonlarına girerler.

  answer choices

  substitüsyon

  eliminasyon

  additisyon

  oksidasyon

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC sistematik adı: ___________

  answer choices

  1-Bromo-2-etilpropan

  1-Bromo-2-etil-2-metiletan

  2-Bromo-2-metilbütan

  2-Metil-1-bromobütan

  2-metil-2-bromobütan

 • Question 5
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dietilbromometan için doğru IUPAC adı ne olmalıdır?

  answer choices

  1-Bromo-1,1-dietilmetan

  3-Bromopentan

  1-Bromo-1-etilpropan

  1-Bromopentan

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki bileşiklerin kaynama noktalarının doğru artan sırası hangisidir?


  1-İyodobütan, 1-Bromobütan, 1-Klorobütan, Bütan

  answer choices

  Bütan < 1-Klorobütan < 1-Bromobütan < 1-İyodobütan

  1-İyodobütan < 1-Bromobütan < 1-Klorobütan < Bütan

  Bütan < 1-İyodobütan < 1-Bromobütan < 1-Klorobütan

  Bütan < 1-Klorobütan < 1-İyodobütan < 1-Bromobütan

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yukarıdaki moleküllerden hangisinde yıldız (*) ile işaretlenmiş karbon atomu asimetriktir?

  answer choices

  (a), (b), (c), (d)

  (a), (b), (c)

  (b), (c), (d)

  (a), (c), (d)

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Haloalkanlar (Alkil halojenürler), bir alkil grubunun sp3 hibritlenmiş karbon atomuna bağlı halojen atom (lar) ı içerir.

  Aşağıdaki bileşiklerden hangisi veya hangileri haloalkandır? (Birden fazla seçenek doğru olabilir.)

  answer choices

  2-Bromopentane

  o-diklorobenzoik sit

  2-chloroacetophenone

  Trichloromethane

  Hekzil bromür

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen molekülün IUPAC sistematik adı: _______________

  answer choices

  3,3-dimetil-1-bütanol

  3,3-metil-1-bütanol

  2,2-dimetil-4-bütanol

  3,3,3-trimetil-1-propanol

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin Yaygın Adı (Genel isim/common name): _______________

  answer choices

  1-propil-1-iyodür

  İyodo-propil

  1-iyodopropan

  Propil iyodür

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hangi fonksiyonel grup IUPAC sistematik isimlendirmede bir önektir?

  answer choices

  amin

  alken

  alkil halojenür

  alkol

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Molekülün IUPAC sistematik adı: __________

  answer choices

  3,2-diklorobüten

  cis-2,3-diklorobüten

  trans-2,3-diklorobüten

  cis-2-kloro,3-klorobüten

 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Eter molekülleri polardır, ancak diğer eter molekülleri ile hidrojen bağı oluşturmaz. Neden?

  answer choices

  Eter molekülleri o kadar reaktiftir ki, hiçbir zaman hidrojen bağı oluşturma fırsatı bulamazlar.

  Molekül yapıları genellikle çok büyüktür.

  Moleküllerde tek bir oksijen atomuyla bağlanmak için çok fazla hidrojen atomu var

  Oksijene bağlı hidrojen atomu yoktur.

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alkollerin fiziksel ve kimyasal özellikleri esas olarak hidroksil grubunun varlığından kaynaklanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi alkollerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlamaz?

  answer choices

  Alkoller, benzer boyut ve şekildeki hidrokarbonlara kıyasla daha yüksek kaynama noktalarına sahiptir.

  > 5 C değerine sahip olan alkoller hem suda hem de organik çözücülerde çözünür.

  Alkoller, benzer boyut ve şekildeki eterlere kıyasla daha yüksek kaynama noktalarına sahiptir.

  Alkoller dipol-dipol etkileşimi sergilerler.

 • Question 15
  Ungraded
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yukarıda gösterilen bileşiğin IUPAC sistematik adı nedir?

 • Question 16
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin IUPAC sistematik adı: ______________

  answer choices

  2-metil-3-bütanol

  3-hidroksi-2-metilbütan

  3-metil-2-bütanol

  2-pentanol

 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşin IUPAC sistematik adı: _____________

  answer choices

  2,2-dimetil-3-hekzanol

  2,2-dimetil-3-pentanol

  4,4-dimetilpentan-3-ol

  2,2-metilpentan-3-ol

 • Question 18
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin IUPAC sistematik adı: _______________

  answer choices

  2-metil-2-kloropropan

  2-kloro-2-metilpropan

  2-kloro-1,2-dimetiletan

  1,2,3-metil-2-kloropropan

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin yaygın adı (common name): ______________

  answer choices

  dimetil eter

  etil etil eter

  metil eter

  dietil eter

 • Question 20
  Ungraded
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC sistematik adını yazınız.

 • Question 21
  Ungraded
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC adını ve oksidasyon ürününü yazınız.

 • Question 22
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin H2SO4 katalitik etkisi ile dehidrasyonu sonucunda hangi ürün elde edilir?

  answer choices

  1-Hekzen

  Hekzan

  1-Hekzanon

  1-Hekzaldehit

 • Question 23
  Ungraded
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bu ders giderek ________________________

  no correct answer

  daha zevkli olmaya başladı

  daha zor olmaya başladı

  daha zevkli ve zor olmaya başladı

  zevksiz ve zor olmaya başladı

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code