LESSONNEW
Termenii
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
41 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Termenii

  Definiție

  Structură

  Clasificare

  Raporturi logice

  Evaluare formativă

 • Slide 2
  Report an issue

  Definiția termenului logic

  Un cuvânt sau un grup de cuvinte cu un sens sau înțeles, prin care se denumesc elemente din realitate.

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cuvântul "pe" nu este termen logic deoarece

  answer choices

  nu are cuvânt

  nu are sens

  nu desemnează elemente din realitate

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cuvântul "crater" este termen logic.

  answer choices

  Adevărat

  Fals

 • Slide 5
  Report an issue

  Structura termenului logic

  Dimensiunea lingvistică: cuvântul, grupul de cuvinte.

  Dimensiunea cognitivă: intensiunea, conținutul, sensul sau înțelesul termenului.

  Dimensiunea ontologică: extensiunea, sfera, mulțimea elementelor din realitate denumite de termen.

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care termen are intensiunea mai bogată?

  answer choices

  carte de povești

  carte

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  cartea de povești a Dăriuței, cartea de povești, cartea sunt trei termeni logici. Care dintre ei are intensiunea cea mai mică?

  answer choices

  cartea de povești a Dăriuței

  cartea de povești

  cartea

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care opțiune reprezintă o ordonare crescătoare intensional

  answer choices

  om, om bun, om bun și frumos

  om bun și frumos, om bun, om

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sfera termenului reprezintă

  answer choices

  dimensiunea lingvistică

  dimensiunea extensională

  dimensiunea ontologică

  dimensiunea cognitivă

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care termen are extensiunea mai largă?

  answer choices

  cal

  cal negru

  cal negru din România

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cal, cal alb, cal alb și prețios sunt trei termeni. Termenul care are extensiunea cea mai mică este:

  answer choices

  Cal

  Cal alb

  Cal alb și prețios

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care termeni sunt corect ordonati crescător extensional?

  answer choices

  cal, cal alb, cal alb și bătrân

  cal bătrân și bolnav, cal bătrân, cal

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce se întâmplă cu extensiunea unui termen când intensiunea se micșorează?

  answer choices

  rămâne neschimbată

  se mărește

  se micșorează

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce se întâmplă cu intensiunea termenului "monument", când i se adaugă proprietatea "de la Paris"?

  answer choices

  Rămâne neschimbată

  Se mărește

  Se micșorează

 • Slide 15
  Report an issue

  Clasificarea termenilor

  în funcție de dimensiunea cognitivă, intensiune

 • Slide 16
  Report an issue

  Clasificarea intensională a termenilor

  • Termeni absoluți (cal) vs. Termeni relativi (calul săteanului)

  • Termeni abstracți (frumusețe) vs. Termeni concreți (frumos)

  • Termeni pozitivi (splendoare) vs. Termeni negativi (jigodie)

  • Termeni simpli (floare) vs. termeni compuși (floare de colț)

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce tip de termen este "caisul bun al vecinului"?

  answer choices

  pozitiv

  concret

  compus

  relativ

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce tip de termen este "frumusețe cinematografică"?

  answer choices

  pozitiv, abstract, compus, relativ

  pozitiv, concret, simplu

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câte tipuri de termeni există din punct de vedere extensional?

  answer choices

  4

  8

  16

  2

 • Slide 20
  Report an issue

  Clasificarea termenilor

  în funcție de dimensiunea ontologică sau extensiune

 • Slide 21
  Report an issue

  Clasificarea extensională a termenilor

  • Termeni vizi (Zâna Zorilor) vs. Termeni nevizi (autobuz)

  • Termeni singulari (continentul Europa) vs. Termeni generali (continente)

  • Termeni colectivi (echipă de fotbal) vs. Termeni distributivi (jucător)

  • Termeni vagi (frumos) vs. termeni preciși (cub)

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alege termenul vid

  answer choices

  pătrat rotund

  pătrat

  rotund

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un termen nevid conține în extensiune

  answer choices

  zero elemente

  cel puțin un element

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un termen singular conține în extensiune

  answer choices

  zero elemente

  un singur element

  cel puțin două elemente

 • Question 25
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Termenul "brigada de pompieri" este, din punct de vedere extensional

  answer choices

  vid, singular, distributiv, vag

  nevid, general, colectiv, precis

 • Slide 26
  Report an issue

  Raporturile logice între termeni

  se stabilesc la nivelul extensiunii.

  Există trei raporturi de concordanță, când termenii au elemente comune în extensiunile lor: identitate, ordonare, încrucișare.

  Există două raporturi de opoziție, când termenii nu au elemente comune în extensiunile lor: contrarietate, contradicție.


  În cadrul reprezentărilor vizuale, fiecare extensiune este reprezentată printr-un cerc.

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Raporturile de identitate, de ordonare și de încrucișare există între termeni logici care

  answer choices

  au elemente comune în extensiunile lor

  nu au elemente comune în extensiunile lor

 • Slide 28
  Report an issue

  Raporturile de concordanță

  • a) Raportul de identitate (extensiuni comune)

  • b) Raportul de ordonare (o extensiune cuprinsă cu totul în alta mai largă)

  • c) Raportul de încrucișare (extensiuni cu elemente comune, dar și necomune)

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Doi termeni au elemente comune în extensiunile lor, atunci când

  answer choices

  pot desemna parțial sau total, aceleași elemente din realitate

  pot desemna total aceleași elemente din realitate

  pot desemna parțial aceleași elemente din realitate

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Între termenii ucigaș și criminal există raportul de

  answer choices

  identitate

  încrucișare

  ordonare

 • Question 31
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  În cadrul raportului de ordonare care se stabilește între termenii cal și cal negru, sunt adevărate afirmațiile:

  answer choices

  Cal este gen.

  Cal este specie.

  Cal negru este gen.

  Cal negru este specie.

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Termenul elev se află în raport de încrucișare cu termenul

  answer choices

  poet

  om

  ființă

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Extensiunea termenului A este cuprinsă cu totul în extensiunea termenului B, care este mai largă. Ce raport logic există între termenii A și B?

  answer choices

  identitate

  ordonare

  încrucișare

 • Slide 34
  Report an issue

  Raporturile de opoziție

  • a) Raportul de contrarietate (doi termeni fără elemente comune în extensiunile lor împart un univers de discurs cu alți termeni)

  • b) Raportul de contradicție (doi termeni fără elemente comune în extensiunile lor epuizează un univers de discurs sau sunt opuși, în afara unui univers de discurs)

 • Question 35
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În universul de discurs al planetelor, există raport de contrarietate între

  answer choices

  Marte și Venus

  Marte și Soarele

  Terra și Luna

 • Question 36
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În universul de discurs al esteticii, regăsim termenii aflați în raport de contradicție

  answer choices

  frumos-urât

  bun-rău

  deschis-închis

  înalt-scund

 • Question 37
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Contradictoriul termenului cais, în afara oricărui univers de discurs, este

  answer choices

  păr

  non-cais

  ~cais

 • Question 38
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alege termenul care se află în raport de contrarietate, în universul de discurs "discipline școlare", cu termenul "Logică”

  answer choices

  non-Logică

  Istorie

 • Question 39
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care sunt raporturi de concordanță

  answer choices

  contradicție

  contrarietate

  identitate

  ordonare

  încrucișare

 • Question 40
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care sunt raporturi de opoziție?

  answer choices

  Identitate

  Ordonare

  Încrucișare

  Contrarietate

  Contradicție

 • Question 41
  Ungraded
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  La ce secțiuni ai avut dificultăți mai mari?

  no correct answer

  Definirea

  Structura

  Clasificarea

  Raporturile logice între termeni

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code