QUIZ
Comunismul în secolul XX
4 months ago by
20 questions
Q.

Comunismul este o ideologie politică de:

answer choices

extrema-stângă

extrema-dreaptă

centru-stânga

centru-dreapta

Q.

Termenul de proletariat desemnează:

answer choices

burghezi

industriași

muncitori

țărani

intelectuali

Q.

Ideologia comunistă își are originile în operele lui:

answer choices

Karl Marx

Stalin

Mao Zedong

Friedrich Engels

Q.

Rusia a devenit un stat comunist în anul:

answer choices

1917

1922

1924

1932

Q.

Poliția politică din Rusia este:

answer choices

OVRA

Armata Roșie

CEKA

KGB

Q.

Crearea de ferme agricole colective (colhozuri) și ferme agricole de stat (sovhozuri) este desemnată prin termenul:

answer choices

naționalizare

cultul personalității

colectivizare

propagandă

Q.

U.R.S.S. s-a constituit în anul:

answer choices

1917

1922

1924

1926

Q.

Comuniștii pretindeau că vor realiza un transfer de putere, înlocuind ”dictatura burgheziei” cu:

answer choices

”dictatura socialistă”

”dictatura intelectualilor”

”dictatura țăranilor”

”dictatura proletariatului”

Q.

O caracteristică a comunismului/ideologiei comuniste este:

answer choices

rasismul

corporatismul

realizarea unei societăţi egalitare prin desființarea proprietății private

elita are rolul conducător

Q.

O caracteristică a comunismului/ideologiei comuniste este:

answer choices

anticomunismul

schimbarea societății de către proletariat prin revoluție

”dictatura burgheziei”

ortodoxismul

Q.

Primul lider comunist din Rusia a fost:

answer choices

Karl Marx

Lenin

Stalin

Nikita Hrușciov

Q.

Asemănări între comunism, fascism, nazism:

answer choices

îndoctrinarea și crearea ”omului nou”

rasismul

lupta de clasă

controlul partidului unic

elita are rolul conducător

Q.

Un stat care nu a făcut parte din U.R.S.S. este:

answer choices

Georgia

Armenia

Polonia

Ucraina

Belarus

Q.

Expresie folosită pentru a desemna linia de demarcație în Europa între Europa Occidentală și Europa Răsăriteană, din perioada Războiului Rece.

answer choices

colectivizare

comunizare

Lumea a Treia

Cortina de Fier

Q.

Nu a fost lider al Uniunii Sovietice:

answer choices

Stalin

Nikita Hrușciov

Mao Zedong

Mihail Gorbaciov

Q.

Organizația economică a statelor comuniste europene:

answer choices

CECO

CAER

CEE

Piața Comună

Q.

Organizația militară a statelor comuniste europene:

answer choices

CAER

Planul Marshall

Pactul de la Varșovia

NATO

Q.

Nu a fost un stat comunist:

answer choices

Polonia

Italia

Ungaria

Iugoslavia

Cehoslovacia

Q.

O caracteristică a ideologiei comuniste este:

answer choices

rasismul

antisemitismul

alianța dintre clasa muncitoare și țărănime

elita are rolul conducător

Q.

Stat comunist din Europa postbelică:

answer choices

China

Austria

RDG

RFG

Finlanda

Quizzes you may like
20 Qs
Chinese Civil War
214 plays
Geography and Global Studies
15 Qs
Beginning Spanish
2.5k plays
11 Qs
Poison Tree
1.8k plays
12 Qs
España
2.0k plays
16 Qs
Toys
5.5k plays
15 Qs
Beauty and the Beast
5.4k plays
16 Qs
Preposition of Place
2.4k plays
20 Qs
Basic Phrases
5.7k plays
Spanish
Why show ads?
Report Ad