Education

Image

Poduzetništvo na djelu

9
plays

12 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Poslovna ideja može se realizirati ako su usklađena tri elementa:

  kupci, dobavljači, proizvođači

  resursi, tim, ideja

  tim, resursi, prilika

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Poduzetnička ideja odgovara na pitanja:

  zašto, gdje, kada?

  kako, za koga, gdje?

  što, kako, za koga?

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Hobi, društveni i ekonomski trendovi, prilike, stručnost, darovitost....su

  izvori poduzetnički ideja

  kreativne metode pronalaženja ideja

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes