LESSONNEW
Tipuri de formule cu propoziții compuse
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
19 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Tipuri de formule cu propoziții compuse

  Clasificare

  Identificare

  Evaluare

 • Slide 2
  Report an issue

  Tipurile formulelor cu propoziții compuse

  • Legi logice sau tautologii

  • Formule contingente

  • Formule inconsistente

 • Slide 3
  Report an issue

  Legi logice sau tautologii

  Sunt acele propoziții compuse care sunt adevărate întotdeauna, indiferent de adevărul sau falsitatea propozițiilor simple care le alcătuiesc.

 • Slide 4
  Report an issue

  Exemplu de tautologie

  Pentru că nu există nicio linie în tabel pe care p&q să fie adevărată, iar p să fie falsă, propoziția compusă (p&q)->p este permanent adevărată.


 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tautologia prespune ca pe ultima coloană a tabelului valorilor de adevăr să se afle

  answer choices

  1

  0

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Propoziția compusă

  "Dacă merg la piață și cumpăr ouă, atunci merg la piață"

  este

  answer choices

  tautologie

  formulă contingentă

  formulă inconsistentă

 • Slide 7
  Report an issue

  Formule contingente

  Sunt acele propoziții compuse care sunt uneori adevărate, alteori false, în funcție de valorile de adevăr ale propozițiilor simple care le alcătuiesc.

 • Slide 8
  Report an issue

  Exemplu de formulă contingentă

  Coloana corespunzătoare propoziției ~p->~q conține atât valoarea de adevăr 1, cât și 0. Cu alte cuvinte, propoziția compusă este sau adevărată, sau falsă, în funcție de valorile de adevăr ale propozițiilor simple.

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Formula contingentă prespune ca pe ultima coloană a tabelului valorilor de adevăr să se afle

  answer choices

  1

  0

 • Slide 10
  Report an issue

  Formule inconsistente sau contradictorii

  Sunt acele propoziții compuse care sunt false întotdeauna, indiferent de adevărul sau falsitatea propozițiilor simple care le alcătuiesc.

 • Slide 11
  Report an issue

  Exemplu de formulă inconsistentă

  Coloana corespunzătoare propoziției ~[(pVq)<->(qVp)] conține doar valoarea de adevăr 0. Cu alte cuvinte, propoziția compusă este întotdeauna falsă, indiferent de valorile de adevăr ale propozițiilor simple.

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Formula inconsistentă prespune ca pe ultima coloană a tabelului valorilor de adevăr să se afle

  answer choices

  1

  0

 • Question 13
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Propoziția compusă p->p este un exemplu de

  answer choices

  tautologie

  formulă contingentă

  formulă inconsistentă

 • Question 14
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Propoziția compusă (p&~q)->q este un exemplu de

  answer choices

  tautologie

  formulă contingentă

  formulă inconsistentă

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Propoziția compusă (pWq)<->~q este un exemplu de

  answer choices

  tautologie

  formulă contingentă

  formulă inconsistentă

 • Question 16
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Propoziția compusă (~p&~q)<->(p&q) este un exemplu de

  answer choices

  tautologie

  formulă inconsistentă

  formulă contingentă

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Propoziția compusă p<->~p este un exemplu de

  answer choices

  Formulă inconsistentă

  Tautologie

  Formulă contingentă

 • Question 18
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Construiește tabelul valorilor de adevăr pentru propoziția p->(pVq) și alege tipul de formulă corespunzător

  answer choices

  tautologie

  contingentă

  inconsistentă

 • Question 19
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Construiește tabelul valorilor de adevăr pentru propoziția ~(pV~p) și alege tipul de formulă corespunzător

  answer choices

  tautologie

  contingentă

  inconsistentă

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code