QUIZ
Przykłady wyrażeń algebraicznych
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
10 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liczba o 6 większa od trzykrotności liczby x to

  answer choices

  x3 + 6\frac{x}{3}\ +\ 6

  3(x+6)3(x+6)

  6x+3x6x+3x

  3x+63x+6

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liczba 8 powiększona o x to

  answer choices

  8 + x8\ +\ x

  8x8x

  x8x-8

  x8\frac{x}{8}

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trzy kolejne liczby naturalne po n to

  answer choices

  n, n2, n3n,\ n-2,\ n-3

  n+1, n+2, n+3n+1,\ n+2,\ n+3

  n, 2n, 3nn,\ 2n,\ 3n

  n, n2, n3n,\ \frac{n}{2},\ \frac{n}{3}

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liczba 8 razy większa od k i pomniejszona o 3 to

  answer choices

  k + 8 3k\ +\ 8\ -\ 3

  8k + 3k8k\ +\ 3k

  8k 38k\ -\ 3

  3k 83k\ -\ 8

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wiktoria ma x lat, a Adrian jest od niej o 2 lata starszy. Ile lat będzie miał Adrian za 5 lat? 

  answer choices

   x + 2 + 5x\ +\ 2\ +\ 5 

   x + 2x\ +\ 2 

   2x + 52x\ +\ 5 

   x + 5 x\ +\ 5\  

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Iloczyn liczb 2, x, y to

  answer choices

  x2+y\frac{x}{2}+y

  2xy2xy

  2+x+y2+x+y

  xy2\frac{xy}{2}

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole kwadratu o boku długości x to

  answer choices

  4x4x

  x2x^2

  4a4a

  a2a^2

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Filip 3 lata temu miał y lat. Ile lat ma teraz? 

  answer choices

   y + 3 y\ +\ 3\  

   y  3 y\ -\ 3\  

   3y3y 

   y3\frac{y}{3} 

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Lena ma 4 paczki cukierków po n+1 w każdej. Ile łącznie cukierków ma Lena?

  answer choices

  n+1+4n+1+4

  4(n+1)4(n+1)

  4n+14n+1

  n+4n+4

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zuzia w teście z matematyki odpowiedziała poprawnie na x pytań za 3 punkty i y pytań za 2 punkty. Ile punktów uzyskała Zuzia z tego testu?

  answer choices

  3+x+y+23+x+y+2

  23(x+y)2\cdot3(x+y)

  2x+3y2x+3y

  3x+2y3x+2y

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code