QUIZ
Ostrosłupy - sprawdzian
4 months ago by
30 questions
Q.

Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest romb.

answer choices

Prawda

Fałsz

Q.

Ostrosłup, który ma 17 wierzchołków, ma 34 krawędzie.

answer choices

Prawda

Fałsz

Q.

Ostrosłup pięciokątny ma 6 wierzchołków, 6 ścian i 10 krawędzi.

answer choices

Prawda

Fałsz

Q.

Wszystkie ściany czworościanu foremnego są trójkątami równobocznymi.

answer choices

Prawda

Fałsz

Q.

Siatka ostrosłupa sześciokątnego zawiera 1 sześciokąt i 6 trójkątów.

answer choices

Prawda

Fałsz

Q.

Podstawą ostrosłupa o 8 wierzchołkach jest

answer choices

siedmiokąt

ośmiokąt

dziesięciokąt

pięciokąt

Q.

Podstawą ostrosłupa o 16 krawędziach jest

answer choices

czworokąt

ośmiokąt

siedmiokąt

trójkąt

Q.

Podstawą ostrosłupa o 6 ścianach jest

answer choices

trójkąt

siedmiokąt

pięciokąt

ośmiokąt

Q.

Podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego

answer choices

trójkąt równoboczny

trójkąt prostokątny

trójkąt równoramienny

trójkąt rozwartokątny

Q.

Na rysunku poniżej przedstawiono siatkę ostrosłupa prawidłowego. Pole powierzchni bocznej i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa wynosi

answer choices

Pb=320, PC=224P_b=320,\ \ _{ }P_C=224

Pb=160, PC=384P_b=160,\ \ _{ }P_C=384

Pb=160, PC=224P_b=160,\ \ _{ }P_C=224

Pb=320, PC=384P_b=320,\ \ _{ }P_C=384

Q.

Na rysunku poniżej przedstawiono siatkę ostrosłupa prawidłowego. Pole powierzchni bocznej i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa wynosi

answer choices

Pb=216, PC=1243P_b=216,\ \ _{ }P_C=124\sqrt{3}

Pb=216, PC=108+163P_b=216,\ \ _{ }P_C=108+16\sqrt{3}

Pb=108, PC=1243P_b=108,\ \ _{ }P_C=124\sqrt{3}

Pb=108, PC=108+163P_b=108,\ \ _{ }P_C=108+16\sqrt{3}

Q.

Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego o podanej siatce

answer
132
Q.

Obliczono pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego o podanej siatce

answer choices

Prawda

Fałsz

Q.

Obliczono pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego o podanej siatce

answer choices

Prawda

Fałsz

Q.

Oblicz objętość ostrosłupa o wysokości równej 20 i podstawie przedstawionej na rysunku.

answer
200
Q.

Oblicz objętość ostrosłupa o wysokości równej 30 i podstawie przedstawionej na rysunku.

answer
500
Q.

Oblicz objętość ostrosłupa o wysokości równej 30 i podstawie przedstawionej na rysunku.

answer
800
Q.

Oblicz objętość ostrosłupa o wysokości równej 20 i podstawie przedstawionej na rysunku.

answer
200
Q.

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy długości 3 i wysokości równej 7.

answer choices

6332\frac{63\sqrt{3}}{2}

63363\sqrt{3}

36336\sqrt{3}

3632\frac{36\sqrt{3}}{2}

Q.

Oblicz długość wysokości H ostrosłupa o podstawie kwadratu.

answer
12
Q.

Oblicz długość krawędzi x.

answer
10
Q.

Oblicz długość wysokości x ostrosłupa.

answer
15
Q.

Oblicz długość krawędzi x ostrosłupa o podstawie kwadratu.

answer
6
Q.

Oblicz długość krawędzi x ostrosłupa o podstawie prostokąta.

answer
10
Q.

Z sześcianu o krawędzi długości 12 odcinamy naroża w sposób pokazany na rysunku. Oblicz objętość otrzymanej bryły.

answer
1440
Q.

Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

1. Ostrosłup siedmiokątny ma A/B wierzchołków.

A. 7

B. 8

2. Podstawą ostrosłupa, który ma szesnaście krawędzi jest C/D

C. ośmiokąt

D. piętanstokąt

answer choices

AC

AD

BC

BD

Q.

Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku długości 6 cm.

1. Jeśli wysokość ściany bocznej wynosi 5 cm, to pole powierzchni bocznej tej bryły ma A/B

A. 15 cm²

B. 60 cm²

2. Jeśli wysokość tej bryły jest równa 4 cm, to jej objętość wynosi C/D

C. 12 cm³

D. 48 cm³

answer choices

AC

AD

BC

BD

Q.

Kostka do gry w kształcie czworościanu foremnego ma pole powierzchni równe 

 163 16\sqrt{3}\    cm2.cm^2.  Jaką długość ma krawędź tej kostki? 

answer choices

 44   cmcm^{ }  

 1616   cmcm^{ }  

 434\sqrt{3}   cmcm^{ }  

 636\sqrt{3}   cmcm^{ }  

Q.

Oblicz objętość ostrosłupa, którego siatkę przestawiono na rysunku.

answer
36
Q.

Uczestnicy obozu matematycznego mieli zbudować szałas w kształcie ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, tak aby zmieścił się tam wyprostowany człowiek. Obozowicze wykorzystali tyczki o długości 2,4 m, które wbijali w odległości 1 m pod kątem  6060^ᵒ  do podłoża, tak jak pokazano na rysunku.Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wystająca nad szałasem część tyczki ma długość A/B:
A. 15 cm
B. 25 cm

Wysokość szałasu to około C/D:
C. 1,41 m
D. 1,73 m

answer choices

AC

AD

BC

BD

Quizzes you may like
20 Qs
Reals, Roots, and Radicals Oh My!
9.4k plays
Math - 8th
10 Qs
C#
2.4k plays
20 Qs
Estimating Square Roots
2.0k plays
17 Qs
Java Basics
2.9k plays
17 Qs
Java String and Array
3.3k plays
Other, Educator Professional Development
10 Qs
Trig on the Coordinate Plane
1.4k plays
Other, Pre-calculus
16 Qs
Squares, Cubes, Square Roots, and Cube Roots
16.9k plays
Pre-algebra
15 Qs
Java Arrays Basic
2.0k plays
Why show ads?
Report Ad