QUIZ
....
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
50 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  1. Công dụng của điện trở là:

  answer choices

  Hạn chế dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.

  Hạn chế hoặc điều khiển dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.

  Điều chỉnh dòng điện và tăng cường điện áp trong mạch điện.

  Tăng cường dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Đặc điểm của điện trở nhiệt loại có…

  answer choices

  Hệ số dương là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R giảm.

  Hệ số âm là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R tăng.

  Hệ số âm là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R giảm về không (R = 0)

  Hệ số dương là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R tăng.

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trongcác nhóm linh kiện điện tử sau đây, đâu là nhóm chỉ toà n các linh kiện tích cực?

  answer choices

  Điôt, tranzito, tirixto, triac.

  Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, điôt.

  Tụ điện, điôt, tranzito, IC, điac.

  Tranzito, IC, triac, điac, cuộn cảm.

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ý nghĩa của trị số điện trở là:

  answer choices

  Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở.

  Cho biết mức độ chịu đựng của điện trở.

  Cho biết khả năng phân chia điện áp của điện trở.

  Cho biết khả năng hạn chế điện áp trong mạch điện.

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Công dụng của tụ điện là

  answer choices

  Ngăn chặn dòng điện, khi mắc phối hợp với điện trở sẽ tạo thành mạch cộng hưởng.

  Tích điện và phóng điện khi có dòng điện một chiều chạy qua.

  Ngăn chặn dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng.

  Ngăn chặn dòng điện một chiều, cho dòng điện xoay chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Để

  phân loại tụ điện người ta căn cứ vào…

  answer choices

  Vật liệu làm vỏ của tụ điện.

  Vật liệu làm hai bản cực của tụ điện.

  Vật liệu làm lớp điện môi giữa hai bản cực của tụ điện.

  Vật liệu làm chân của tụ điện.

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ý nghĩa của trị số điện dung là

  answer choices

  Cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường của tụ điện.

  Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện.

  Cho biết khả năng tích lũy năng lượng hóa học của tụ khi nạp điện.

  Cho biết khả năng tích lũy năng lượng cơ học của tụ khi phóng điện.

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ý nghĩa của trị số điện cảm là:

  answer choices

  Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của cuộn cảm.

  Cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường của cuộn cảm

  Cho biết mức độ tổn hao năng lượng trong cuộn cảm khi dòng điện chạy qua.

  Cho biết khả năng tích lũy nhiệt lượng của cuộn cảm khi dòng điện chạy qua.

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  11 Trên một tụ điện có

  ghi 160V - 100 m F. Các

  thông số này cho ta biết điều gì?

  answer choices

  Điện áp định mức và trị số điện dung của tụ điện.

  Điện áp định mức và dung kháng của tụ điện.

  Điện áp đánh thủng và dung lượng của tụ điện.

  Điện áp cực đại và khả năng tích điện tối thiểu của tụ điện.

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong các nhận

  định dưới đây về tụ điện, nhận định nào không chính xác?

  answer choices

  Tụ điện cũng có khả năng phân chia điện áp ở mạch điện xoay chiều.

  Dòng điện xoay chiều có tần số càng cao thì đi qua tụ điện càng dễ.

  Dung kháng cho biết mức độ cản trở dòng điện một chiều đi qua tụ điện.

  Dung kháng cho biết mức độ cản trở dòng điện xoay chiều đi qua tụ điện.

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Loại tụ điện nào chỉ sử dụng cho điện một chiều và phải mắc đúng cực?

  answer choices

  Tụ giấy

  Tụ gốm

  Tụ hóa

  Tụ xoay

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Công

  dụng của cuộn cảm là:

  answer choices

  Phân chia điện áp và hạn chế dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm.

  Ngăn chặn dòng điện cao tần, khi mắc với điện trở sẽ tạo thành mạch cộng hưởng.

  Ngăn chặn dòng điện cao tần, dẫn dòng điện một chiều, lắp mạch cộng hưởng.

  Ngăn chặn dòng điện một chiều, dẫn dòng điện cao tần, lắp mạch cộng hưởng

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cuộn

  cảm được phân thành những loại nào?

  answer choices

  Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần.

  Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm hạ tần.

  Cuộn cảm thượng tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm hạ tần.

  Cuộn cảm thượng tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần.

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cảm kháng của cuộn cảm cho ta biết điều gì?

  answer choices

  Cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường của cuộn cảm.

  Cho biết mức độ cản trở dòng điện một chiều của cuộn cảm

  Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của cuộn cảm.

  Cho biết mức độ cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn cảm.

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong các nhận định dưới đây về cuộn cảm, nhận định nào không chính xác?

  answer choices

  Dòng điện có tần số càng cao thì đi qua cuộn cảm càng khó.

  Dòng điện có tần số càng cao thì đi qua cuộn cảm càng dễ.

  Nếu ghép nối tiếp thì trị số điện cảm tăng, nếu ghép song song thì trị số điện cảm giảm.

  Cuộn cảm không có tác dụng ngăn chặn dòng điện một chiều.

 • Question 16
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Công dụng của điện trở:

  answer choices

  hạn chế dòng điện

  điều chỉnh dòng điện

  phân chia điện áp trong mạch

  điều chỉnh điện áp trong mạch

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cấu tạo của tụ điện:

  answer choices

  Dùng hai hay nhiều vật dẫn ngăn cách bởi lớp điện môi.

  Dùng dây dẫn điện quấn thành cuộn.

  Dùng dây kim loại, bột than.

  cả 3 đều đúng

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Vạch thứ tư trên điện trở có bốn vòng màu có

  ghi màu kim nhũ thì sai số của điện

  trở đó là:

  answer choices

  2%

  5%

  10%

  20%

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Điôt ổn áp (Điôt zene) khác Điôt chỉnh lưu ở chỗ:

  answer choices

  Chịu được được áp ngược cao hơn mà không bị đánh thủng.

  Bị đánh thủng mà vẫn không hỏng

  Không bị đánh thủng khi bị phân cực ngược.

  Chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều từ anôt (A) sang catôt (K).

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tranzito là linh kiện bán dẫn có…

  answer choices

  Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

  Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: anôt (A), catôt (K) và điều khiển (G).

  Hai lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

  Một lớp tiếp giáp P – N, có hai cực là: anôt (A) và catôt (K).

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tranzito (loại PNP) chỉ làm việc khi…

  answer choices

  Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

  Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

  Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

  Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Người ta phân Tranzito làm hai loại

  là:

  answer choices

  Tranzito PPN và Tranzito NPP.

  Tranzito PPN và Tranzito NNP. D. Tranzito PNN và Tranzito NPP.

  Tranzito PNP và Tranzito NPN.

  Tranzito PNN và Tranzito NPP.

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tirixto chỉ dẫn điện khi…

  answer choices

  UAK > 0 và UGK > 0.

  UAK > 0 và UGK < 0.

  UAK < 0 và UGK > 0.

  UAK < 0 và UGK < 0.

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Khi Tirixto đã thông thì nó làm việcnhư một Điôt tiếp mặt và sẽ ngưng dẫn khi…

  answer choices

  U AK0U\ AK\le0

  U gk0U\ gk\le0


  UAK0UAK\ge0

  UGK = 0.

 • Question 25
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hãy chọn câu

  Đúng.

  answer choices

  Triac có ba cực là: A1, A2 và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A1 và A2.

  Triac có ba cực là: A, K và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A và K.

  Triac và Điac đều có cấu tạo hoàn toàn giống nhau.

  Triac có hai cực là: A1, A2, còn Điac thì có ba cực là: A1, A2 và G.

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nguyên lí làm việc của Triac khác với tirixto ở chỗ:

  answer choices

  Có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và đều được cực G điều khiển lúc mở.

  Khi đã làm việc thì cực G không còn tác dụng nữa.

  Có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và không cần cực G điều khiển lúc mở.

  Có khả năng làm việc với điện áp đặt vào các cực là tùy ý.

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Thông thường IC được bố trí theo kiểu hình răng

  lược có…

  answer choices

  . Bốn hàng chân hoặc năm hàng

  Ba hàng chân hoặc bốn hàng chân.

  Hai hàng chân hoặc ba hàng

  Hai hàng chân hoặc một hàng chân.

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tirixto thường được dùng…

  answer choices

  Để ổn định điện áp một chiều.

  Để khuếch đại tín hiệu, tạo sóng, tạo xung…

  Trong mạch chỉnh lưu có điều khiển.

  Để điều khiển các thiết bị điện trong các mạch điện xoay chiều.

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kí hiệu như hình vẽ bên là của loại linh kiện

  điện tử nào?

  answer choices

  Tranzito loại NNP

  Tranzito loại PPN

  Tranzito loại NPN

  Tranzito loại PNP

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Công dụng của Điôt bán dẫn:

  answer choices

  Dùng trong mạch chỉnh lưu có điền khiển.

  Khuếch đaị tín hiệu, tạo sóng, tạo xung.

  Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

  Dùng để điều khiển các thiết bị điện

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Chức năng của mạch chỉnh lưu là:

  answer choices

  Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

  Biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.

  Ổn định điện áp xoay chiều.

  Ổn định dòng điện và điện áp một chiều

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong mạch chỉnh lưu cầu phải dùng tối thiểu

  bao nhiêu điôt?

  answer choices

  1

  2

  3

  4

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong mạch chỉnh lưu cầu, nếu có một trong các

  điôt bị đánh thủng hoặc mắc ngược chiều thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

  answer choices

  Không có dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.

  Cuộn thứ cấp của biến áp nguồn bị ngắn mạch, làm cháy biến áp nguồn.

  Biến áp nguồn vẫn hoạt động tốt, nhưng không có dòng điện chạy qua tải tiêu thụ.

  Dòng điện sẽ chạy qua tải tiêu thụ theo chiều ngược lại.

 • Question 34
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một

  chiều có bao nhiêu khối?

  answer choices

  1

  2

  3

  5

 • Question 35
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một

  chiều, ta có thể bỏ bớt những khối nào mà vẫn đảm bảo mạch điện còn hoạt động được?

  answer choices

  1

  2

  4

  5

 • Question 36
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong mạch nguồn một chiều thực tế, nếu tụ C1 hoặc C2 bị đánh

  thủng thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

  answer choices

  Mạch điện bị ngắn mạch làm cháy biến áp nguồn.

  Điện áp ra sẽ ngược pha với điện áp vào.

  Mạch không còn chức năng chỉnh lưu, điện áp ra vẫn là điện áp xoay chiều.

  Dòng điện chạy qua tải tiêu thụ tăng vọt, làm cháy tải tiêu thụ.

 • Question 37
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không liên quan đến mạch khuếch

  đại điện áp dùng OA?

  answer choices

  Đầu vào không đảo được nối mass (nối đất)

  Tín hiệu Uvào được đưa tới đầu vào đảo thông qua điện trở R1.

  Điện áp ra và điện áp vào luôn có cùng chu kì, tần số và cùng pha.

  Điện áp ra luôn ngược pha với điện áp vào.

 • Question 38
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Người ta có thể làm gì để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp

  dùng OA?

  answer choices

  Thay đổi tần số của điện áp vào.

  Chỉ cần thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp (Rht).

  Đồng thời tăng giá trị của điện trở R1 và Rht lên gấp đôi.

  Thay đổi biên độ của điện áp vào.

 • Question 39
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng

  tranzito, nếu thay các điện trở R1

  và R2 bằng các đèn LED thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

  answer choices

  . Mạch sẽ không còn hoạt động được nữa.

  Các tranzito sẽ bị hỏng.

  Xung ra sẽ không còn đối xứng nữa.

  Các đèn LED sẽ luân phiên chớp tắt.

 • Question 40
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, để có xung đa hài đối xứng thì ta cần phải làm gì

  answer choices

  Chỉ cần chọn các các điện trở có trị số bằng nhau.

  Chỉ cần chọn hai tụ điện có điện bằng nhau.

  Chỉ cần chọn các tranzito, điện trở và tụ điện giống nhau.

  Chỉ cần chọn các tranzito và các tụ điện có thông số kĩ thuật giống nhau.

 • Question 41
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, để biến đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng thì ta cần phải làm gì?

  answer choices

  Chỉ cần thay đổi hai tụ điện đang sử dụng bằng hai tụ điện có điện dung khác nhau.

  Chỉ cần giảm điện dung của các tụ điện.

  Chỉ cần tăng điện dung của các tụ điện.

  Chỉ cần thay đổi giá trị của các điện trở R3 và R4.

 • Question 42
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, để tăng chu kì của xung đa hài thì phương án tối ưu nhất là:

  answer choices

  tất cả đều sai

  Tăng trị số của các điện trở.

  Giảm điện dung của các tụ điện.

  Tăng điện dung của các tụ điện.

 • Question 43
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  IC khuếch đại thuật toán có bao nhiêu đầu vào và bao nhiêu đầu ra?

  answer choices

  Hai đầu vào và một đầu ra.

  Hai đầu vào và hai đầu ra.

  Một đầu vào và hai đầu ra.

  . Một đầu vào và một đầu ra.

 • Question 44
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại

  điện áp dùng OA phụ thuộc vào…

  answer choices

  . Độ lớn của điện áp vào.

  Độ lớn của điện áp ra.

  Chu kì và tần số của tín hiệu đưa vào.

  Trị số của các điện trở R1 và Rht

 • Question 45
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, sự thông – khóa của hai tranzito T1 và T2 là do sự…

  answer choices

  Điều khiển của nguồn điện cung cấp cho mạch tạo xung.

  Phóng và nạp điện của hai tụ điện C1 và C2.

  Điều khiển của hai điện trở R1 và R2.

  Điều khiển của hai điện trở R3 và R4.

 • Question 46
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, người ta đã sử dụng những loại linh

  kiện điện tử nào?

  answer choices

  tranzito

  tirixto

  led

  điện trở

  tụ điện

 • Question 47
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Công dụng chính của IC khuếch đại thuật toán (OA)

  là:

  answer choices

  Khuếch đại chu kì và tần số của tín hiệu điện.

  Khuếch đại điện áp

  Khuếch đại dòng điện một chiều.

  Khuếch đại công suất.

 • Question 48
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Chức năng của mạch tạo xung là:

  answer choices

  Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện không có tần số.

  Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

  Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

  Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có sóng và tần số theo yêu cầu.

 • Question 49
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong mạch khuếch đại đảo dùng OA, tín hiệu ra và tín hiệu vào luôn…

  answer choices

  Ngược dấu và ngược pha nhau.

  Cùng dấu và cùng pha nhau.

  Ngược dấu và cùng pha nhau.

  Cùng dấu và ngược pha nhau.

 • Question 50
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  đố em biết anh đang nghĩ gì ?

  :))

  answer choices

  Đoán xem

  Anh cũng không biết anh đang nghĩ gì

  Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo...

  Đau đầu quá ngủ đi :))

  Mai thi tốt 👍

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code