QUIZ
Hidrokarbonlar-II
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
24 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  C2H4:____________

  answer choices

  etan

  eten

  Dien

  Etin

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alkenlerin genel formülü: _____________

  answer choices

  CnH2n

  CnH2n+1

  CnH2n+2

  CnH2n-2

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fonksiyonel gruba göre bileşiği sınıflandırın.

  answer choices

  alkan

  alken

  alkin

  aromatik

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC sistematik adı: ___________

  answer choices

  Penten

  Hepten

  Propen

  Büten

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin kondens yapısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  answer choices

  CH2=CHCH2CH2CH3CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3

  CH2=CH2CH2CH2CH3CH_2=CH_2-CH_2-CH_2-CH_3

  CH2=CHCHCHCH3CH_2=CH-CH-CH-CH_3

  CH2=CHCH2CH2CH2CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_2

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fonksiyonel gruba göre bileşiği sınıfı _____________

  answer choices

  alkan

  alken

  alkin

  aromatik

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hangi formül doymamış bir hidrokarbonu temsil eder?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hangi formül doymuş bir hidrokarbonu temsil eder?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC nomeklatür kurallarına göre adı: _____________

  answer choices

  2,6-dimetil-4-hepten

  2,2-dimetil-hepten

  1,1,5-trimetil-3-hekzen

  2,6-dimetil-3-hepten

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC nomeklatür kurallarına göre adı: _____________

  answer choices

  bütan

  hekzan

  hepten

  hekzen

 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  2-büten'in formül yapısı hangisidir?

  answer choices
 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC nomeklatür kurallarına göre adı: _____________

  answer choices

  1-metilsiklobüten

  Siklobüten

  1-siklobütenilmetan

  1-metil-2-siklobüten

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi yapısında

   CCC\equiv C  içerir.

  answer choices

  C4H10

  C4H8

  C4H6

  C4H12

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin yaygın adı: _________

  answer choices

  Benzen

  Anilin

  Toluen

  Fenol

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiklerden hangisi aromatiktir?

  answer choices
 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin yaygın adı: _________

  answer choices

  Nitro benzen

  Amonya benzen

  Anilin

  hydronitro benzene

 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC nomeklatür kurallarına göre adı: _____________

  answer choices

  1,2,4-dimetilsiklopentan

  1,2,4-trimetilsiklopentan

  1,3,4-trimetilsiklopentan

  1,3,4-dimetilsiklopentan

 • Question 18
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC nomeklatür kurallarına göre adı: _____________(iki cevap var)

  answer choices

  o-propilbenzen

  1,2-dipropilbenzen

  o-dipropilbenzen

  1,2-izopropilbenzen

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bir alkenin H2 ile additisyon reaksiyonu neticesinde _________ elde edilir.

  answer choices

  alkin

  alkan

  alkol

  aldehid

 • Question 20
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Propenin hidrasyonu ile _________ elde edilir.

  answer choices

  Propanol

  Propan

  Propanal

  Dihidropropan

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen tepkime ile ilgili yargılarıdan hangisi veya hangileri doğrudur? (Birden fazla doğru cevap olabilir.)

  answer choices

  Bir alkene halojen eklenmesi ile alkil halojenür elde edilmiştir.

  Alkenlerin additisyon reaksiyonların örnektir.

  Alkenin adı propendir.

  Dehidrohalojenizasyon reaksiyonlarına bir örnektir.

 • Question 22
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC nomeklatür kurallarına göre adı: _____________

  answer choices

  3,3-dimetil-5-oktin

  6-etil-6-metil-3-heptin

  6,6-dimetil-3-oktin

  2-etil-2-metil-4-heptin

 • Question 23
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşikte hangi fonksiyonel gruplar mevcuttur? (Birden fazla doğru olabilir)

  answer choices

  aromatik grup

  eter

  alken

  aldehit

  keton

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Genellikle doğal olarak oluşan doymamış yağ asitleri cis- konfigürasyona sahiptir.


  Yukarıdaki bilgi ışığında hangisi söylenemez?

  answer choices

  Cis- çift bağ sayısı arttıkça erime noktası düşer

  Cis- bağları sayesinde hidrokarbon zincirlerinde kıvrılmalar oluşur.

  Hayvansal ve bitkisel yağlarda oldukça yaygındır.

  Cis- bağdan zengin yağlar oda sıcaklığında sıvıdırlar.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code