Computers

Image

KOD ARAHAN TINGKATAN 1

10
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  3 minutes
  1 pt

  Satu arahan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu tugas dikenali sebagai

  Atur cara program

  Struktur kawalan

  Kod arahan

  Sistem asas 10

 • 2. Multiple-choice
  3 minutes
  1 pt

  Pemboleh ubah boleh disimpan dalam bentuk data berikut kecuali

  Pseudokod

  Nilai berangka

  Teks

  Nilai logik

 • 3. Multiple-choice
  3 minutes
  1 pt

  Berikut merupakan perkara pengekodan yang digunakan untuk mengawal pilihan kecuali

  IF

  IF…ELSE

  IF…ELSE IF….ELSE

  IF….THEN

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes