QUIZ
Działania na ułamkach zwykłych - sprawdzian
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
30 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Najmniejszą liczbą czterocyfrową podzielną przez 4 i przez 3 jest

  answer choices

  10001000

  10031003

  10041004

  10081008

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Najmniejszą liczbą czterocyfrową podzielną przez 5 i przez 3 jest

  answer choices

  10001000

  10031003

   10051005 

   10151015 

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Z podanych liczb liczbą, która jest podzielna przez 3 jest

  answer choices

  460460

  463463

  575575

  456456

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Z podanych liczb liczbą, która jest podzielna przez 9 jest

  answer choices

  573573

  640640

  684684

  941941

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym zestawie liczb wszystkie liczby są podzielne przez 2?

  answer choices

  27, 124, 426027,\ \ 124,\ \ 4260

  18, 192, 749418,\ \ 192,\ \ 7494

  48, 422, 525548,\ \ 422,\ \ 5255

  44, 444, 444544,\ \ 444,\ \ 4445

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym zestawie liczb zapisano kolejne wielokrotności liczby 6?

  answer choices

  6, 18, 24, 30,6,\ \ 18,\ \ 24,\ \ 30,…

  6, 12, 30, 36,6,\ \ 12,\ \ 30,\ \ 36,…

  6, 60, 600, 6000,6,\ \ 60,\ \ 600,\ \ 6000,…

  0, 6, 12, 18, 24,0,\ \ 6,\ \ 12,\ \ 18,\ \ 24,…

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który iloczyn jest zapisem rozkładu liczby 30 na czynniki pierwsze?

  answer choices

  1 2 3 51\ \cdot\ 2\ \cdot\ 3\ \cdot\ 5

  2 3 52\ \cdot\ 3\ \cdot\ 5

  1 301\ \cdot\ 30

  2 2 2 52\ \cdot\ 2\ \cdot\ 2\ \cdot\ 5

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który iloczyn jest zapisem rozkładu liczby 140 na czynniki pierwsze?

  answer choices

  4 5 74\cdot\ 5\ \cdot\ 7

  1 2 2 5 71\ \cdot\ 2\ \cdot\ 2\ \cdot\ 5\ \cdot\ 7

  2 2 5 72\ \cdot\ 2\ \cdot\ 5\ \cdot\ 7

  1 1401\cdot\ 140

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 7 i 14 jest

  answer choices

  77

  1414

  2121

  2828

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym zestawie liczb zapisano wyłącznie liczby pierwsze?

  answer choices

  {1, 3, 5, 7}\left\{1,\ \ 3,\ \ 5,\ \ 7\right\}

  {2, 3, 7, 11, 23}\left\{2,\ \ 3,\ \ 7,\ \ 11,\ \ 23\right\}

  {3, 9, 13, 29}\left\{3,\ \ 9,\ \ 13,\ \ 29\right\}

  {5, 11, 13, 17, 24}\left\{5,\ \ 11,\ \ 13,\ \ 17,\ \ 24\right\}\left|\right|

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

   15=?15\frac{1}{5}=\frac{?}{15}  

  answer
  3
 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

   23=?18\frac{2}{3}=\frac{?}{18}  

  answer
  12
 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

   34=?12\frac{3}{4}=\frac{?}{12}  

  answer
  9
 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   812=\frac{8}{12}=  

  answer choices

   23\frac{2}{3}  

   34\frac{3}{4}  

   25\frac{2}{5}  

   56\frac{5}{6}  

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   1218=\frac{12}{18}=  

  answer choices

   23\frac{2}{3}  

   34\frac{3}{4}  

   29\frac{2}{9}  

   16\frac{1}{6}  

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   2455  > 2755 \frac{24}{55}\ \ >\ \frac{27}{55}\   

  answer choices

  Prawda 

  Fałsz 

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   56  < 58 \frac{5}{6}\ \ <\ \frac{5}{8}\   

  answer choices

  Prawda 

  Fałsz 

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   23  = 69 \frac{2}{3}\ \ =\ \frac{6}{9}\   

  answer choices

  Prawda 

  Fałsz 

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   35  ....   23\frac{3}{5}\ \ ....\ \ \ \frac{2}{3}  

  answer choices

   <<  

   >>  

   ==  

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   47  ....   12\frac{4}{7}\ \ ....\ \ \ \frac{1}{2}  

  answer choices

   <<  

   >>  

   ==  

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   58 + 112 =\frac{5}{8}\ +\ \frac{1}{12}\ =  

  answer choices

   620\frac{6}{20}  

   1724\frac{17}{24}  

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   138 + 334 =1\frac{3}{8}\ +\ 3\frac{3}{4}\ =  

  answer choices

   4344\frac{3}{4}  

   5185\frac{1}{8}  

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   527  213 =5\frac{2}{7}\ -\ 2\frac{1}{3}\ =  

  answer choices

   220212\frac{20}{21}  

   31213\frac{1}{21}  

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   1315  56 =\frac{13}{15}\ -\ \frac{5}{6}\ =  

  answer choices

   89\frac{8}{9}  

   130\frac{1}{30}  

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   213  5 =\frac{2}{13}\ \cdot\ 5\ =  

  answer choices

   1013\frac{10}{13}  

   265\frac{2}{65}  

   713\frac{7}{13}  

   1065\frac{10}{65}  

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   6  531 =6\ \cdot\ \frac{5}{31}\ =  

  answer choices

   3031\frac{30}{31}  

   5186\frac{5}{186}  

   1131\frac{11}{31}  

   30186\frac{30}{186}  

 • Question 27
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

   67=?35\frac{6}{7}=\frac{?}{35}  

  answer
  30
 • Question 28
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

   38=?32\frac{3}{8}=\frac{?}{32}  

  answer
  12
 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Najmniejszy wspólny mianownik ułamków

   23\frac{2}{3}  i  412\frac{4}{12}  to

  answer
  12
 • Question 30
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Najmniejszy wspólny mianownik ułamków

   45\frac{4}{5}  i  37\frac{3}{7}  to

  answer
  35
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code