QUIZ
Hidrokarbonlar-I
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
24 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Karbon atomları arasında çift bağ olan hidrokarbonlara ne ad verilir?

  answer choices

  alkan

  alken

  alkin

  benzen

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alkanların tam yanma tepkimesi neticesinde ortaya çıkan ürünler nelerdir?

  answer choices

  H2O ve CO2

  H2O ve CO

  CH4 ve CO2

  C2H5OH ve CO2

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Doymuş hidrokarbonlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  answer choices

  Karbon atomları sp3 hibritleriyle bağ yapmıştır.

  Halkalı yapılarının genel formülü CnH2n dir.

  Karbon atomları arasında sigma ve pi bağları vardır.

  Düz zincirli olanlarının kaynama sıcaklığı, karbon sayısı arttıkça artar.

  Yanma tepkimelerine girerler.

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  (CH3)2CHCH2C(CH3)3 bileşiği ile ilgili;


  Verilen molekül ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılarından hangileri yanlıştır?(Birden fazla olabilir)

  answer choices

  Kapalı formülü C8H18'dir.

  Bir alkandır.

  Yanma Tepkimesi neticesince CO verirler.

  Polar bir moleküldir.

  Yapısında substitüent olarak 2 tane CH3 bulunur.

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alkanlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

  answer choices

  Genel formülleri CnH2n+2'dir.

  H2 ile katılma tepkimesi vermezler.

  Yanma ürünleri CO2 ve H2O'dur.

  Suda çözünürler.

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Molekül formülü C6H14 olan bir hidrokarbon yapı formüllerinden hangilerine sahip olabilir? (Birden fazla doğru olabilir.)

  answer choices

  Siklohekzan

  2–metil pentan

  2,2–dimetil bütan

  2–etil bütan

  3–metil pentan

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bir sikloalkan 20 karbon atomuna sahipse, kaç hidrojen atomuna sahip olur?

  answer choices

  20

  22

  40

  42

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alkan bileşiğin IUPAC adı:__________

  answer choices

  Dodekan

  Undekan

  Tridekan

  Dekan

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alkan bileşiğin IUPAC adı:________

  answer choices

  Tetran

  Propan

  Bütan

  Etan

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Heptan isimli bileşiğin formülü:_________

  answer choices

  C6H14

  C8H18

  C7H14

  C7H16

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hidrokarbonlar _____________ içeren bileşiklerdir

  answer choices

  sadece karbon

  sadece karbon ve hidrojen

  sadece karbon, hidrojen ve halojen

  karbon, oksijen, hidrojen ve azot

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  2-metil propan ______________'nın iskelet izomeridir.

  answer choices

  propan

  bütan

  pentan

  hekzan

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nonan bileşiğinde kaç tane H atomu vardır?

  answer choices

  9

  18

  20

  22

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  -CH2 - CH2 - CH3: ________________

  answer choices

  bütil

  etil

  propil

  metil

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen hidrokarbon bileşiğin sistematik adı: _____________

  answer choices

  4 etil 5,6 dimetil heptan

  2,3 dimetil 4 etil heptan

  4 etil 2,3 dimetil heptan

  5 propil hekzan

 • Question 16
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  IUPAC sistematik adı 2,2,4-trimetil pentan olan bileşiğin formülü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  answer choices
 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC adı: _______

  answer choices

  2-etil-heptan

  3-metil-oktan

  5-metil-oktan

  5-etil-heptan

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alkanların kaynama noktası C atomu sayısı arttıkça ______________

  answer choices

  artar

  azalır

  değişmez

 • Question 19
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen molekülün en uzun zincirinde kaç tane karbon atomu vardır?

  answer choices

  11

  10

  9

  8

 • Question 20
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC adı: ________

  answer choices

  2,3-dimetil-4,4-dietil heptan

  2,3-metil-4,4-etil heptan

  4,4-etil-2,3-metil heptan

  4,4-dietil-2,3-dimetil heptan

 • Question 21
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC adı: _________

  answer choices

  1-etil-3-metil siklo hekzan

  1-etil-3-metik hekzan

  1-metil-3-etil siklohekzan

  1-etil-3-metil siklopentan

 • Question 22
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin IUPAC adı: _______

  answer choices

  Heptil siklobütan

  1-heptil siklobütan

  3-propil-3-bütil siklobütan

  3-siklobütil heptan

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiği IUPAC sistematik isimlendirme kurallarına göre adı: ________________

  answer choices

  Proposikloheptan

  Siklo-etilhepzan

  Etano-sikloheptan

  Etil-sikloheptan

 • Question 24
  Ungraded
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Genel olarak sorular nasıldı?

  no correct answer

  çok zordu hocaa....

  eh işte orta seviye

  bu kadar da kolay olmaz hocam...

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code