QUIZ
Mircea cel Bătrân
4 months ago by
15 questions
Q.

Mircea cel Bătrân a încheiat un tratat antiotoman cu regele maghiar:

answer choices

Ioan Albert

Sigismund de Luxemburg

Carol Robert de Anjou

Matei Corvin

Ludovic de Anjou

Q.

În lupta de la Rovine Mircea cel Bătrân l-a învins pe sultanul:

answer choices

Baiazid I

Baizad al II-lea

Mehmed I

Mehmed al II-lea

Q.

Mircea cel Bătrân a avut relații bune cu domnul Moldovei:

answer choices

Bogdan I

Dragoș I

Petru I Mușat

Roman I

Ștefan cel Mare

Q.

La 7 martie 1395, Mircea cel Bătrân și regele Sigismund de Luxemburg al Ungariei au încheiat tratatul de alianță antiotomană la:

answer choices

Rovine

Nicopole

Iași

Brașov

Alba Iulia

Q.

În 1396, Mircea cel Bătrân a participat la cruciada de la:

answer choices

Posada

Rovine

Nicopole

Campania cea Mare

Q.

Mircea cel Bătrân s-a implicat în tulburările de succesiune de la conducerea:

answer choices

Ungariei

Poloniei

Austriei

Imperiului Otoman

Q.

Mircea cel Bătrân a aplicat tactica hărțuirii armatei otomane înaintea confruntării de la Rovine deoarece:

answer choices

se temea de o trădare a boierilor munteni

nu cunoștea efectivele militare ale otomanilor

tehnica sa de luptă era inferioară numeric armatei otomane

armata sa era inferioară numeric armatei otomane

Q.

Motivul principal pentru care Mircea cel Bătrân și regele Ungariei Sigismund de Luxemburg au încheiat tratatul din 1395 este:

answer choices

ajutor împotriva lui Vlad Uzurpatorul

lupta antiotomană

interese economice și comerciale

lupta împotriva tendințelor expansioniste ale Poloniei

Q.

Capitala Țării Românești condusă de Mircea cel Bătrân se afla la:

answer choices

Câmpulung

Curtea de Argeș

Târgoviște

București

Q.

Pentru a se apăra de pericolul maghiar, Mircea a încheiat un tratat cu regele:

answer choices

Austriei

Poloniei

tătarilor

sârbilor

Q.

Mircea a alipit la Țara Românească:

answer choices

Dobrogea

Banat

Făgăraș

Maramureș

Oltenia

Q.

În 1417, Mircea cel Bătrân s-a confruntat cu sultanul:

answer choices

Baiazid I

Baiazid al II-lea

Mahomed I

Mahomed al II-lea

Q.

Țara Românească este:

answer choices

statul românesc de la sud de Carpați

statul românesc de la est de Carpați

statul românesc dintre Dunăre și Marea Neagră

statul românesc din interiorul arcului carpatic

Q.

Mircea cel Bătrân a acceptat să plătească tribut Imperiului Otoman în secolul:

answer choices

XIII

XIV

XV

XVI

Q.

Mircea cel Bătrân s-a confruntat cu sultanii:

answer choices

Baiazid I

Baiazid al II-lea

Mahomed al II-lea

Mahomed I

Murad I

Quizzes you may like
10 Qs
What Are Cells?
2.4k plays
Science - 6th
14 Qs
Food Groups
3.8k plays
15 Qs
Characteristics of Living Things
14.2k plays
Biology
16 Qs
Cell Biology & Disease
961 plays
15 Qs
Fungi & Protists
931 plays
15 Qs
Cells & Domains
2.5k plays
10 Qs
Food Pyramid
1.3k plays
15 Qs
Reading & Analyzing Classification Diagrams
1.3k plays
Why show ads?
Report Ad