Education

DM veľký 1. sk.

9
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Dlhodobý majetok môže byť:

  materiál na sklade a v predajniach

  finančná hotovosť v pokladnici

  dlhodobé záväzky podniku voči jeho okoliu, ktorých doba splatnosti je dlhšia ako 1 rok

  dlhodobé pohľadávky podniku, ktorých doba splatnosti je dlhšia ako 1 rok

 • 2. Fill-in-the-Blank
  20 seconds
  1 pt

  Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa zaradí do používania dokladom: .............. o zaradení DM do používania

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Do DM patrí

  Dlhodobý nehmotný majetok

  Dlhodobé pohľadávky

  Dlhodobé záväzky

  Dlhodobý hmotný majetok

  Dlhodobý finančný majetok

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes