LESSONNEW
Valorile de adevăr ale propozițiilor compuse
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
32 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Funcții de adevăr

  Prezentare

  Evaluare formativă

 • Slide 2
  Report an issue

  Fiecare propoziție simplă poate fi

  • Adevărată - când conținutul informațional are corespondent în realitate - scrisă în limbaj formal prin simbolurile 1, A

  • Falsă - când conținutul informațional nu are corespondent în realitate - notată în limbaj formal prin simbolurile 0, F

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Simbolul A corespunde propoziției

  answer choices

  adevărate

  false

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Simbolul 0 corespunde propoziției

  answer choices

  adevărate

  false

 • Slide 5
  Report an issue

  Propozițiile compuse

  Pot fi adevărate sau false, în funcție de valorile de adevăr ale propozițiilor simple și de conectorii logici, care le alcătuiesc.

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Valoarea de adevăr a unei propoziții compuse se determină pe baza

  answer choices

  valorilor de adevăr ale termenilor

  valorilor de adevăr ale propozițiilor simple

  conectorilor logici

 • Slide 7
  Report an issue

  Negația

  are valori de adevăr opuse valorilor de adevăr ale propoziției simple.

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Propoziția "Afară ninge" este falsă.

  Ce valoarea de adevăr are propoziția compusă "Afară nu ninge"?

  answer choices

  Adevărată

  Falsă

  1

  0

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă propoziția compusă ~p are valoarea de adevăr 0, ce valoare de adevăr are propoziția simplă p?

  answer choices

  1

  0

  Adevărată

  Falsă

 • Slide 10
  Report an issue

  Conjuncția

  este adevărată doar atunci când ambele propoziții simple sunt adevărate.

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Propoziția p este adevărată, dar propoziția q este falsă.

  Ce valoare de adevăr are propoziția compusă p&q?

  answer choices

  1

  0

  Adevărat

  Fals

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Terra este planetă și luna este satelitul ei artificial.

  Ce valoare de adevăr are această propoziție compusă?

  answer choices

  Adevărat

  Fals

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Propoziția p este adevărată, dar propoziția q este falsă.

  Ce valoare de adevăr are propoziția compusă ~p&q?

  answer choices

  1

  0

  Adevărat

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce valoare de adevăr are propoziția compusă

  p&~q, când p=1, q=0?

  answer choices

  Adevărat

  Fals

 • Slide 15
  Report an issue

  Disjuncția neexclusivă

  este falsă doar atunci când ambele propoziții simple sunt false.

 • Question 16
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  p=1, q=0


  pVq=

  answer choices

  1

  0

 • Question 17
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  p=1, q=0


  ~pVq=

  answer choices

  1

  0

 • Question 18
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  p=1, q=1, r=0


  (p&q)Vr=

  answer choices

  1

  0

 • Question 19
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  p=1, q=0


  ~pV(~p&q)=

  answer choices

  1

  0

 • Slide 20
  Report an issue

  Disjuncția exclusivă

  este adevărată doar atunci când propozițiile simple au valori de adevăr diferite.

 • Question 21
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  p=1, q=1


  pWq=

  answer choices

  0

  1

 • Question 22
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  p=0, q=0


  ~pW~q

  answer choices

  1

  0

 • Question 23
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  p=1


  pW~q=0

  answer choices

  q=1

  q=0

 • Slide 24
  Report an issue

  Implicația

  este falsă doar atunci când antecesoarea este adevărată și succesoarea este falsă.

 • Question 25
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  p=1, q=1


  p->q

  answer choices

  1

  0

 • Question 26
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  p->q=0

  answer choices

  p=1

  q=1

  p=0

  q=0

 • Question 27
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  p=1, q=1, r=1


  (~p&q)->r=

  answer choices

  1

  0

 • Question 28
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ~p->q=0

  answer choices

  p=1

  p=0

  q=1

  q=0

 • Slide 29
  Report an issue

  Echivalența

  este adevărată când propozițiile simple au aceeași valoare de adevăr.

 • Question 30
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  p=1, q=1


  p<->q

  answer choices

  1

  0

 • Question 31
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  p=1, q=1


  ~p<->q=

  answer choices

  1

  0

 • Question 32
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  q=1


  (p&q)<->p=1

  answer choices

  p=1

  p=0

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code