Image
QUIZ

Kąty i trójkąty - sprawdzian

44%
average accuracy

24
plays

7th
grade

Mathematics

25 questions

1. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Kąt  140140^{\circ}  na rysunku to  

answer choices

 γ\gamma  

 δ\delta  

 α\alpha  

 β\beta  

 ϵ\epsilon  

2. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Kąt β\beta  ma miarę 

answer choices

 120120^{\circ}  

 130130^{\circ}  

 140140^{\circ}  

 150150^{\circ}  

 160160^{\circ}  

3. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Kąt δ\delta  ma miarę 


answer choices

 3030^{\circ}  

 4040^{\circ}  

 5050^{\circ}  

 6060^{\circ}  

 2020^{\circ}  

4. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Kąt β\beta  ma miarę 

answer choices

 2020^{\circ}  

 7070^{\circ}  

 6060^{\circ}  

 5050^{\circ}  

 8080^{\circ}  

5. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Kąt β\beta ma miarę

answer choices

4040^{\circ}

7070^{\circ}

6060^{\circ}

5050^{\circ}

8080^{\circ}

6. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Kąt α\alpha  ma miarę

answer choices

4040^{\circ}

7070^{\circ}

6060^{\circ}

5050^{\circ}

8080^{\circ}

7. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Proste m i n są równoległe. Podaj miary kątów oznaczonych literami a, b.

answer choices

a = 44, b = 97a\ =\ 44^{\circ},\ \ b\ =\ 97^{\circ}

a = 97, b = 44a\ =\ 97^{\circ},\ \ b\ =\ 44^{\circ}

a = 83, b = 136a\ =\ 83^{\circ},\ \ b\ =\ 136^{\circ}

a = 43, b = 96a\ =\ 43^{\circ},\ \ b\ =\ 96^{\circ}

8. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Proste m i n są równoległe. Wyznacz x.

answer choices

3636^{\circ}

6060^{\circ}

9090^{\circ}

6363^{\circ}

3535^{\circ}

9. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Proste m i n są równoległe. Wyznacz y.

answer choices

55^{\circ}

100100^{\circ}

8080^{\circ}

99^{\circ}

11,2511,25^{\circ}

10. Multiple-choice
30 seconds
Q. 

Miara kąta 7,257,25^{\circ}  wyrażona w stopniach i minutach kątowych jest równa   7157^{\circ}15'  


answer choices

Prawda 

Fałsz 

11. Multiple-choice
30 seconds
Q. 

Miara kąta  9459^{\circ}45'  wyrażona w stopniach i minutach kątowych jest równa   9,759,75^{\circ}  


answer choices

Prawda 

Fałsz 

12. Multiple-choice
30 seconds
Q. 

W trójkącie równoramiennym jeden z kątów ma miarę  18.18^{\circ}.  Miary pozostałych kątów  tego trójkąta są równe  8181^{\circ}  i  81.81^{\circ}.  


answer choices

Prawda 

Fałsz 

13. Multiple-choice
30 seconds
Q. 

W trójkącie prostokątnym jeśli jeden z kątów ostrych ma miarę  2626^{\circ}   to drugi  6464^{\circ}  


answer choices

Prawda 

Fałsz 

14. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Samochód wyruszył z punktu D (rysunek), dojechał do punktu B i skręcił o   114114^{\circ}  w lewo , a następnie dojechał do punktu C i skręcił o   9494^{\circ}   w lewo. O jaki kąt będzie musiał skręcić w punkcie A, aby dostać się do miejsca, z którego wyruszył?

answer choices

 6666^{\circ}   

 8686^{\circ}  

 2828^{\circ}  

 152152^{\circ}  

15. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Odcinek CD jest wysokością trójkąta ABC.

Oblicz miarę kąta ACD.

answer choices

4040^{\circ}

5050^{\circ}

6060^{\circ}

9090^{\circ}

3030^{\circ}

16. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Na bokach trójkąta ABC obrano punkty K, L i M, tak aby |BK| = |BM|, |CK| = |CL| i |AM| = |AL|. Wyznacz miarę kąta m.

answer choices

6464^{\circ}

6969^{\circ}

4747^{\circ}

5252^{\circ}

4242^{\circ}

17. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

W trójkącie ABC dane są miary dwóch kątów. Podaj, który bok trójkąta jest najdłuższy.

answer choices

AB

AC

BC

18. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Trójkąt A jest przystający do trójkąta

answer choices

B

C

D

E

19. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Trójkąt C jest przystający do trójkąta

answer choices

B

A

D

E

20. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

W trójkącie ABC dane są miary dwóch kątów. Podaj, który bok trójkąta jest najkrótszy.

answer choices

AB

AC

BC

21. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Który kąt trójkąta ABC jest najmniejszy?

answer choices

Kąt BAC

Kąt ABC

Kąt ACB

Kąt CAB

22. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Który kąt trójkąta KLM jest największy?

answer choices

Kąt LKM

Kąt KLM

Kąt KML

Kąt MLK

23. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Trójkąt A jest przystający do trójkąta

answer choices

B

C

D

E

24. Multiple-choice
30 seconds
Image
Q. 

Trójkąt B jest przystający do trójkąta

answer choices

A

C

D

E

25. Fill-in-the-Blank
1 minute
Image
Q. 

W trójkącie równoramiennym ABC narysowano odcinek AD, który podzielił kąt BAC na dwa równe kąty. Podaj miarę kąta

 α.\alpha.  (Nie zapisuj symbolu stopni).

Quizzes you may like

Quiz image
20 Qs

Mixed Operation on Fractions

250 plays
7th  
Quiz image
15 Qs

Dividing Fractions

577 plays
6th  
Quiz image
20 Qs

百分比

464 plays
4th  
Quiz image
10 Qs

Decomposing Fractions

229 plays
4th - 
5th  
Quiz image
18 Qs

ضرب وقسمة الكسور

324 plays
5th  
Quiz image
16 Qs

Adding and Subtracting Rational Numbers

2.1K plays
7th  
Quiz image
10 Qs

Addition of Fractions

2K plays
4th  
Quiz image
10 Qs

Subtracting Mixed Numbers with Regrouping

121 plays
5th  
library
create
reports
classes