QUIZ
Kąty i trójkąty - sprawdzian
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
25 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kąt  140140^{\circ}  na rysunku to  

  answer choices

   γ\gamma  

   δ\delta  

   α\alpha  

   β\beta  

   ϵ\epsilon  

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kąt β\beta  ma miarę 

  answer choices

   120120^{\circ}  

   130130^{\circ}  

   140140^{\circ}  

   150150^{\circ}  

   160160^{\circ}  

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kąt δ\delta  ma miarę 


  answer choices

   3030^{\circ}  

   4040^{\circ}  

   5050^{\circ}  

   6060^{\circ}  

   2020^{\circ}  

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kąt β\beta  ma miarę 

  answer choices

   2020^{\circ}  

   7070^{\circ}  

   6060^{\circ}  

   5050^{\circ}  

   8080^{\circ}  

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kąt β\beta ma miarę

  answer choices

  4040^{\circ}

  7070^{\circ}

  6060^{\circ}

  5050^{\circ}

  8080^{\circ}

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kąt α\alpha  ma miarę

  answer choices

  4040^{\circ}

  7070^{\circ}

  6060^{\circ}

  5050^{\circ}

  8080^{\circ}

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Proste m i n są równoległe. Podaj miary kątów oznaczonych literami a, b.

  answer choices

  a = 44, b = 97a\ =\ 44^{\circ},\ \ b\ =\ 97^{\circ}

  a = 97, b = 44a\ =\ 97^{\circ},\ \ b\ =\ 44^{\circ}

  a = 83, b = 136a\ =\ 83^{\circ},\ \ b\ =\ 136^{\circ}

  a = 43, b = 96a\ =\ 43^{\circ},\ \ b\ =\ 96^{\circ}

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Proste m i n są równoległe. Wyznacz x.

  answer choices

  3636^{\circ}

  6060^{\circ}

  9090^{\circ}

  6363^{\circ}

  3535^{\circ}

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Proste m i n są równoległe. Wyznacz x.

  answer choices

  55^{\circ}

  100100^{\circ}

  8080^{\circ}

  99^{\circ}

  11,2511,25^{\circ}

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Miara kąta 7,257,25^{\circ}  wyrażona w stopniach i minutach kątowych jest równa   7157^{\circ}15'  


  answer choices

  Prawda 

  Fałsz 

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Miara kąta  9459^{\circ}45'  wyrażona w stopniach i minutach kątowych jest równa   9,759,75^{\circ}  


  answer choices

  Prawda 

  Fałsz 

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W trójkącie równoramiennym jeden z kątów ma miarę  18.18^{\circ}.  Miary pozostałych kątów  tego trójkąta są równe  8181^{\circ}  i  81.81^{\circ}.  


  answer choices

  Prawda 

  Fałsz 

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W trójkącie prostokątnym jeśli jeden z kątów ostrych ma miarę  2626^{\circ}   to drugi  6464^{\circ}  


  answer choices

  Prawda 

  Fałsz 

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Samochód wyruszył z punktu D (rysunek), dojechał do punktu B i skręcił o   114114^{\circ}  w lewo , a następnie dojechał do punktu C i skręcił o   9494^{\circ}   w lewo. O jaki kąt będzie musiał skręcić w punkcie A, aby dostać się do miejsca, z którego wyruszył?

  answer choices

   6666^{\circ}   

   8686^{\circ}  

   2828^{\circ}  

   152152^{\circ}  

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Odcinek CD jest wysokością trójkąta ABC.

  Oblicz miarę kąta ACD.

  answer choices

  4040^{\circ}

  5050^{\circ}

  6060^{\circ}

  9090^{\circ}

  3030^{\circ}

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na bokach trójkąta ABC obrano punkty K, L i M, tak aby |BK| = |BM|, |CK| = |CL| i |AM| = |AL|. Wyznacz miarę kąta m.

  answer choices

  6464^{\circ}

  6969^{\circ}

  4747^{\circ}

  5252^{\circ}

  4242^{\circ}

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W trójkącie ABC dane są miary dwóch kątów. Podaj, który bok trójkąta jest najdłuższy.

  answer choices

  AB

  AC

  BC

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trójkąt A jest przystający do trójkąta

  answer choices

  B

  C

  D

  E

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trójkąt C jest przystający do trójkąta

  answer choices

  B

  A

  D

  E

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W trójkącie ABC dane są miary dwóch kątów. Podaj, który bok trójkąta jest najkrótszy.

  answer choices

  AB

  AC

  BC

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który kąt trójkąta ABC jest najmniejszy?

  answer choices

  Kąt BAC

  Kąt ABC

  Kąt ACB

  Kąt CAB

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który kąt trójkąta KLM jest największy?

  answer choices

  Kąt LKM

  Kąt KLM

  Kąt KML

  Kąt MLK

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trójkąt A jest przystający do trójkąta

  answer choices

  B

  C

  D

  E

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trójkąt B jest przystający do trójkąta

  answer choices

  A

  C

  D

  E

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  W trójkącie równoramiennym ABC narysowano odcinek AD, który podzielił kąt BAC na dwa równe kąty. Podaj miarę kąta

   α.\alpha.  (Nie zapisuj symbolu stopni).

  answer
  37
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code