QUIZ
Trójkąty. Przystawanie trójkątów.
matematycznyswiat
14 hours ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
10 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wskaż zdanie prawdziwe.

  answer choices

  Trójkąty I i IV są przystające

  Trójkąty II i III są przystające

  Trójkąty II i IV są przystające

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wskaż zdanie prawdziwe.

  answer choices

  Trójkąty II i III są przystające

  Trójkąty I i IV są przystające

  Trójkąty I i III są przystające

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trójkąt ABC jest prostokątny. Odcinek CD jest wysokością trójkąta ABC. Miara kąta ACD jest równa

  answer choices

  5050^{\circ}

  4040^{\circ}

  6060^{\circ}

  3030^{\circ}

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Samochód wyruszył z punktu D (patrz rysunek), dojechał do punktu B i skręcił o 116116^{\circ}  w lewo, a następnie dojechał do punktu C i skręcił o  9696^{\circ}    w lewo. O jaki kąt będzie musiał skręcić w punkcie A, aby dostać się do miejsca, z którego wyruszył? 

  answer choices

   9696^{\circ}  

   212212^{\circ}  

   116116^{\circ}  

   148148^{\circ}  

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trójkąty I i II są przystające.

  answer choices

  Prawda

  Fałsz

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W trójkącie ABC dane są miary kątów  α=55, \alpha=55^∘,\    β=62.\beta=62^∘.  Który bok trójkąta jest najdłuższy?

  answer choices

  AB

  BC

  AC

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trójkąt indyjski ma wymiary 13 cm, 14 cm, 15 cm.

  Który kąt tego trójkąta jest najmniejszy?

  answer choices

  Kąt BACBAC

  Kąt ABCABC

  Kąt ACBACB

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dane są trzy trójkąty o jednym z boków długości a oraz podanych miarach kątów. Które trójkąty są przystające?

  answer choices

  I i II

  I i III

  II i III

  I, II i III

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kąt BAC ma miarę 

  answer choices

   9696^{\circ}  

   9494^{\circ}  

   9898^{\circ}  

   9292^{\circ}  

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W trójkącie prostokątnym ABC zaznaczono na przeciwprostokątnej BC punkt D w taki sposób, że
  trójkąt ADC jest równoboczny. Miary kątów trójkąta ABC wynoszą 

  answer choices

   30°, 60°, 90°30°,\ 60°,\ 90°  

   60°, 60°, 60°60°,\ 60°,\ 60°  

   30°, 60°, 120°30°,\ 60°,\ 120°  

   40°, 50°, 90°40°,\ 50°,\ 90°  

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code