Other

4th

grade

Image

EPP 4 Pag-sort at Pag-filter

1
play

6 slides

Show Answers
See Preview
 • 1. Slide
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Panuto: Basahin ang bawat pahayag. Tukuyin kung ano ang isinasaad sa bawat bilang. Piliin ang titik ng tamang sagot.

  1. Koleksiyon nito ng magkakaugnay na numerikal at tekstuwal na datos na nakaayos sa pamamagitan ng rows at columns.

  A. Dokumento

  B. Table

  C. Tsart

  D. Spreadsheet

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  2. Ito ay biswal na modelo ng mga numerikal impormasyon na gumagamit ng mga imahen at simbolo upang mas maging madali ang pagsusuri ng mga datos.

  A. Table

  B. Tsart

  C. Dokumento

  D. spreadsheet

 • Explore this content with a free account

  Already have an account?