Quiz
Organik Bileşiklerin Karakteristik Özellikleri
an hour ago by
serkan_sayiner_09880
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
25 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Canlılarda en çok bulunan 4 element hangileridir?

  answer choices

  hidrojen, oksijen, nitrojen, karbon

  hidrojen, helyum, oksijen, karbon

  karbon, manganez, demir, hidrojen

  karbon, kalsiyum demir, hidrojen

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  _______ elementi tüm organik bileşiklerde bulunur.

  answer choices

  Fe

  N

  C

  O

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  CHO içeren bir bileşik __________

  answer choices

  inorganiktir.

  organiktir.

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hangi bileşik organik değildir?

  answer choices

  C₆H₁₂O₆

  C₂H₆

  CO₂

  C₁₈H₃₆O₂

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fonksiyonel grup nedir?

  answer choices

  Bir moleküle belirli özellikler veren atom grubu

  Bir atoma belirli özellikler veren molekül grubu

  Bir grup atomu oluşturan molekül grubu

  Bir elemente belirli özellikler veren atom grubu

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  R−OH hangi fonksiyonel grubu gösterir?

  answer choices

  Hidroksil

  Karbonksil

  Amino

  Aldehit

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bu bileşikte bulunan fonksiyonel grubu tanımlayın.

  answer choices

  amino

  amid

  eter

  ester

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bir Karboksil Grubu basitçe nasıl gösterilir?

  answer choices

  R-OH

  R-COOH

  R-COH

  R-CHOH

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi alkol grubunu gösterir?

  answer choices
 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi amino grubunu gösterir?

  answer choices
 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen kondens yapılardan hangisi aynı molekülü temsil eder?

  answer choices

  Hepsi farklıdır

  a ve b

  a ve c

  b ve c

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen molekül formülünde kaç tane karbon atomu vardır?

  answer choices

  11

  7

  8

  10

 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen formüller göz önüne alındığında, hangi 2 formül birbirinin izomerleri olan bileşikleri temsil eder?

  answer choices

  A ve B

  A ve C

  B ve D

  C ve D

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen organik molekülün IUPAC adı?

  answer choices

  Etil

  Etilen

  Etan

  Etin

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki organik moleküllerden hangisi/hangileri karbon içerir?

  answer choices

  Karbonhidratlar

  Lipitler

  Proteinler

  Enzimler

  Nükleik Asitler

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşikte kaç tane C-C tekli bağı var?

  answer choices

  2

  5

  15

  20

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  R−H ile gösterilen fonksiyonel grup hangisidir?

  answer choices

  alken

  alkol

  alkan

  eter

 • Question 18
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin IUPAC sistematik adı __________

  answer choices

  hekzan

  2,3-dimetilbütan

  etilbütan

  2,2-dimetilbütan

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin kondens yapısı:

  answer choices

  CH3C(CH3)2CH3

  CH3(CH3)2CH3

  CH3CH3C(CH3)2

  CH3CH2C(CH3)2

 • Question 20
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki yapısal formüllerinden hangisi C7H14 moleküler formülüne sahiptir?

  answer choices
 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mevcut fonksiyonel gruba göre bileşiğin sınıfı:

  answer choices

  aldehit

  keton

  karboksilik asit

  ester

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen bileşiğin hangi fonksiyonel grupları vardır.

  answer choices

  alkol

  alkil halojenür

  eter

  alkol ve alkil halojenür

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki fonksiyonel gruplardan hangisi karbonil grubu sınıfına aittir?

  answer choices

  alkol

  amin

  tiyoeter

  amid

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mevcut fonksiyonel gruba göre bileşiği sınıflandırın.

  answer choices

  eter

  ester

  karboksilik

  keton

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mevcut fonksiyonel gruba göre bileşiği sınıflandırın.

  answer choices

  alkan

  alken

  alkin

  aromatik

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code