Social Studies, Professional Development

Professional Development

Image

Repàs UT2 APS

3
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Els infants han de satisfer dos tipus de necessitats bàsiques:
  Materials i psicosocials.
  Afectives i personals.
  Materials i educatives.
 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Un hàbit és una conducta apresa que un subjecte aplica...:
  En el moment oportú, de manera adequada amb control extern.
  Quan li ho demana l'adult, de manera adequada i sense control extern.
  En el moment oportú, de manera adequada i sense control extern.
 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt
  La rutina és un procés d’automatització d’un/a:
  Destresa.
  Habilitat.
  Hàbit.
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?