LESSON
Kihilise Maa aardelaegas EE
4 months ago by
43 slides

Kihilise Maa aardelaegas

Meenuta filmis nähtut ja vasta küsimustele.

Q.

Pidevates muutustes on kivimitest moodustunud Maa tahke pind, mille peal elavad elusolendid. Kuidas seda pinda nimetatakse?

answer choices

litosfäär

mesosfäär

troposfäär

atmosfäär

Biosfäär

Kui päris täpne olla, siis elusolendid elavad tegelikult biosfääris, mis hõlmab lisaks litosfäärile ka

- pedosfääri ehk maakera muldkatet, 

- atmosfääri ehk õhkkonda Maa ümber ja 

- hüdrosfääri ehk Maa vesikesta.

Q.

Maa ümber asub õhugaasidest koosnev ...

answer choices

... ionosfäär

... stratosfäär

... atmosfäär

Q.

Kosmosest vaadates võime näha, et suurem osa meie planeedist on kaetud õhukese veekihiga ehk ... .

answer choices

... hüdrosfääriga

... biosfääriga

... litosfääriga

Q.

Ookeanide ja merede veealused kuristikud võivad tunduda sügavad, kuid tegelikult ulatuvad need vaid kümmekond kilomeetrit Maa sisemusse.


Ka maailma sügavaim puurauk Koola poolsaarel on jõudnud vaid veidi sügavamale kui ...

answer choices

... 120 km

... 12 km

... 1,2 km

Q.

Laamade liikumise tulemusena tekivad ... ja ... .

answer choices

... jõgikonnad ...

... voored ...

... mäestikud ...

... ookeanid ...

... järvestikud ...

Q.

Maa tuum koosneb kahest kihist. Välimine neist on vedel, sügavam aga tahke. Vedela tuuma ainevoolud tekitavad Maa(l) ...

answer choices

... tuule.

... magnetvälja.

... külgetõmbejõu.

Q.

Maa vahevöös asuvat kivisula nimetatakse ...

answer choices

... plögaks.

... laavaks.

... pimsiks.

... magmaks.

Q.

Kivimitest väiksema tiheduse ja viskoossusega magma tõuseb kivilõhesid mööda Maa pinnale, tekitades välja purskudes ...

answer choices

... jõgesid.

... vulkaane.

... süvikuid.

Q.

Missugused neist nähtustest tekivad otseselt laamade liikumise tagajärjel? (Vali 3)

answer choices

Vulkaanipursked

Maavärinad

Hiidlained

Kliimamuutused

Virmalised

Värvilised kivimid

Pildil olevad Anti-Atlase eelmäed Marokos on tekkinud 80 miljonit aastat tagasi Aafrika ja Euraasia laamade kokkupõrkel.


See pilt on tehud Terra satelliidil oleva ASTERi instrumendiga. Pilt on tehtud nn lähiinfrapunakiirgust pildistades ja seejärel kontrastselt värvides.

Erinevad värvid näitavad eri tüüpi mineraale, mis on paljastunud.

Q.

Eesti tugevaim registreeritud maavärin toimus, 26. septembril 1976. aastal. Missuguse Eesti saare lähedal 10 km sügavusel paiknes maavärina epitsenter?

answer choices

Naissaare

Osmussaare

Ruhnu

Kihnu

Vormsi

Q.

Mis toimus Eesti tugevaima maavärina korral? (Vali 2)

answer choices

Asjad kukkusid riiulitelt maha

Laelambid kõikusid

Aknaklaasid klirisesid

Majade seinad varisesid

Tänavatesse tekkisid augud

Q.

Mis põhjustab Eestis maavärinaid?

answer choices

Laamade liikumine

Maapinna tõusmine

Maapinna langemine

Vulkaaniline tegevus

Maavälised jõud

Q.

Mida tehakse Jaapanis, kus on palju maavärinaid, et seal oleks võimalik elada? (Vali 2)

answer choices

Paljud inimesed kolivad maailma ohutumatesse piirkondadesse elama

Elatakse ainult tillukestes kergetes onnides, mis ei ole ohtlikud kui varisevad

Kõik õpivad maavärinaohutust ja käitumist maavärina ajal

Majad on ehitatud nii, et peavad maavärinatele paremini vastu

Q.

Kui kaua tavaliselt maavärinad kestavad?

answer choices

10 - 30 sekundit

1 - 3 minutit

10 - 30 minutit

1 - 3 tundi

Vaatame nüüd Maa sisse!

Subtitle
Q.

Maa tahke ainese loovad mineraalid, mis on tahkunud elemendid ja nende ühendid.


Mineraalide siseehitust iseloomustatakse ... abil, mille loovad miljonid aatomid, mis on paigutunud korrapärasesse võresse.

answer choices

... mineraalstruktuuri ...

... kristallstruktuuri ...

... aatomstruktuuri ...

Q.

Vali lause algusesse õige sõna.


... mineraalid on settinud veekogude põhja.

answer choices

Settekivimite ...

Tardkivimite ...

Moondekivimite ....

Q.

Vali lause algusesse õige sõna.


... ehk magmakivimite mineraalid on kristalliseerunud magmast.

answer choices

Settekivimite ...

Moondekivimite ....

Tardkivimite ...

Q.

Vali lause algusesse õige sõna.


... mineraalid tekivad maapõues varem olemas olnud mineraalide ümberkristalliseerumisel.

answer choices

Settekivimite ...

Tardkivimite ...

Moondekivimite ....

Lubjakivi

Settekivim lubjakivi on üks Eesti maavarasid. Seda kasutatakse tööstuses paljudel eri viisidel.


Lubja- ja paekivi peetakse tihti üheks ja samaks. Tegelikult on paekivi ehk paas sõnana kasutusel mergli, lubja- ja dolokivi kohta. Paekivi levinuim vorm on just lubjakivi. Koos liivakiviga moodustavad need suure osa Eesti aluspõhjast.

Liivakivi

Liivakivi on samuti settekivim.

Eesti tuntuim liivakivi paljand asub Taevaskojas.Pildil on liivakivist Antiloobikanjon USAs Arizona osariigis.

Q.

Missugused neist kivimitest on tekkinud seetõttu, et mineraalid settisid veekogu põhja? (Vali 2)

answer choices

Lubjakivi

Marmor

Basalt

Graniit

Liivakivi

Graniit

Magmakivim graniit on nii Eesti kui ka Soome aluspõhja kivim, kuid vastupidiselt Soomele, Eestis aluskorra paljandeid ei esine.

Eestis näeme graniiti enamasti rändkivina. Suured graniidirahnud ning väikesed tükikesed on siia toonud liustikud, mille sulamise järgselt on kivid maha jäänud.

Q.

Missugused neist kivimitest on tekkinud seetõttu, et magma kristalliseerus ehk tardus? (Vali 2)

answer choices

Kilt

Marmor

Basalt

Graniit

Liivakivi

Marmor

Marmor on tuntud moondekivim. Seda kasutavad nii skulptorid kui ka ehitajad.


Marmorist on ehitatud näiteks India kuulsaim maamärk Taj Mahal.

Kilt

Kilt on huvitav moondekivim. See oli kasutuses varastes elektrimootorites isolaatorina, sellega saab teritada nuge ja katta katuseid.

Kilti kasutatakse ka piljardilaudade lauaplaatide tegemisel.

Kildist olid tehtud vanad koolitahvlid ning ka need tahvlid, millele krihvliga kirjutati!

Q.

Missugused neist kivimitest on tekkinud seetõttu, et varem olemas olnud mineraalid kristalliseerusid uuteks kivimiteks? (Vali 2)

answer choices

Kilt

Graniit

Basalt

Marmor

Liivakivi

Q.

Millest on tekkinud teemantid?

answer choices

Laavast

Marmorist

Süsinikust

Vesinikust

Metallid ja haruldased muldmetallid on maavarad

Metalle kasutatakse palju tehnoloogias. Kuigi palju räägitakse terendavast energiakriisist, ei kuule palju elementide kriisist. Reaalsuses kulub tehnika tootmiseks palju materjale. Päikesepaneelid, autod, nutitelefonid - nad kõik koosnevad millestki.


Paraku ei teki Maal elementide aatomeid juurde. Seega on Maa piiratud ressurssidega süsteem. Et inimkonnal resursse jaguks, peab hoolikalt jälgima, palju kulutatakse. Kuigi üks nutitelefon ei ole suur, tekib selle tootmise käigus pea 90 kg jäätmeid!

Q.

Nutitelefonides kasutatakse näiteks kulda. Seda kaevandatakse kullamaagina, mis sisaldab kulda vaid õige pisut. Kulla kätte saamiseks peab palju vaeva nägema. Kui võrrelda 1 tonni kullamaaki ja 1 tonni nutitelefone, siis kummas on rohkem kulda?

answer choices

Nutitelefonides on 300 korda rohkem kulda

Nutitelefonides on 40 korda rohkem kulda

Maagis on 5 korda rohkem kulda

Maagis on 50 korda rohkem kulda

Maagis on 200 korda rohkem kulda

Q.

Mis nime kannab maakoores peituv vedel süsivesinike segu, mida kasutatakse kütusena ja keemiatööstuse toorainena?

answer choices

Põlevkiviõli

Bensiin

Nafta

Q.

Arva, kui palju süsihappegaasi (CO2) tekib, kui põletada liiter bensiini?

answer choices

2,4 kg

56 kg

7 t

300 g

Kuidas saab CO2 nii palju tekkida?

1 l bensiini kaalub 750 g. Süsinikku on selles umbes 87% ehk 652 g.

Bensiinist energia saamiseks tuleb seda põletada. Põletamiseks on tarvis hapnikku. Selle süsinikukoguse peale kulub hapnikku 1740 g.

Põlemisel seotakse kütuse molekulidest pärinev süsinik hapnikuga ning moodustub CO2.

Liites süsiniku ja hapniku massid, saame teada kui palju CO2 tekib.


652 + 1740 = 2392 (g) ≈ 2,4 (kg)

Q.

Milliseid neist maavaradest leidub ka Eesti maapõues? (Vali 3)

answer choices

Kivisüsi

Diktüoneemaargilliit ehk graptoliitargilliit

Hõbe

Oobulusfosforiit

Põlevkivi

Q.

Millist eesmärki täitis Energia avastuskeskuse hoone algselt?

answer choices

See oli kaevanduse maapealne osa.

See oli tehas.

See oli elektrijaam.

See oli lennukiangaar.

Q.

Meenuta filmi. Miks on Põhja-Eesti paekaldad ainulaadsed?

Q.

Milline oli kõige huvitavam uus asi, mida sa varem ei teadnud?

Q.

Mille kohta tahaksid rohkem teada saada?

Q.

Milline uus teadmine sellest viktoriinist on sinu arvates väärt jagamist?

Saidki valmis!

Järgmine kord, kui satud nägema paekivitükki, vaata, kas näed seal ka kivistisi.Erik Abneri tehtud pilt kivististest on pärit lingilt https://eestigeoloog.ee/kategooriad/hobigeoloogi-blogi/hobigeoloog-kuidas-korjata-kivistisi

Quizzes you may like
10 Qs
Jaguvustunnused
59 plays
19 Qs
Jaguvustunnused
167 plays
8 Qs
Matemaatika
125 plays
10 Qs
Hero in Mobile Legends
36.9k plays
12 Qs
Roman Numerals
2.5k plays
20 Qs
新加坡之大考驗
398 plays
16 Qs
Hero's Journey
2.3k plays
19 Qs
The Hero's Journey
4.5k plays
Why show ads?
Report Ad