Quiz
Od stworzenia do Dekalogu
38 minutes ago by
drenka_39254
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Co znaczy, że człowiek został stworzony na "obraz i podobieństwo Boże". Zaznacz 2 odpowiedzi.

  answer choices

  Ma rozum i wolną wolę.

  Może robić co mu się podoba.

  Potrzebuje do życia powietrz, jedzenia i picia.

  Potrafi kochać.

 • Question 2
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jak nazywali się pierwsi ludzie?

  answer choices

  Kain i Abel

  Abraham i Sara

  Adam i Ewa

 • Question 3
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jak nazywamy nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?

  answer choices

  grzech ciężki

  grzech pierworodny

  bluźnierstwo

 • Question 4
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Symbolem szatana w Edenie był...

  answer choices

  Adam

  wąż

  owoc

 • Question 5
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Z grzechów uwalnia się człowiek

  answer choices

  w sakramencie pokuty

  kiedy kupi prezent

  kiedy idzie do Kościoła

 • Question 6
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki sakrament zmywa grzech pierworodny?

  answer choices

  chrzest

  Eucharystia

  pokuta

 • Question 7
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pierwsza Dobra Nowina o zbawieniu to...

  answer choices

  Ewangelia

  Protoewangelia

  Opatrzność Boża

 • Question 8
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Komu Pan Bóg polecił zbudować arkę?

  answer choices

  Adamowi

  Noemu

  Mojżeszowi

 • Question 9
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kto był wzorem wiary i posłuszeństwa Bogu?

  answer choices

  Abraham

  Adam

  Jakub

 • Question 10
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Synem Abrahama był...

  answer choices

  Izaak

  Jakub

  Józef

 • Question 11
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zaznacz wszystkie imiona Pana Jezusa.

  answer choices

  Mesjasz

  Syn Boży

  Mojżesz

  Zbawiciel

  Jan

 • Question 12
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Józef był ukochanym synem...

  answer choices

  Jakuba

  Izaaka

  Abrahama

 • Question 13
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dlaczego Józef spędził większość życia w Egipcie?

  answer choices

  Chciał rządzić tym krajem.

  Został sprzedany przez braci.

  Został wezwany przez faraona.

  Przybył do Egiptu po żywność.

 • Question 14
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki zadanie Pan Bóg zlecił Mojżeszowi?

  answer choices

  sprzedać swój majątek

  wyprowadzić Naród Wybrany z niewoli

  ocalić Egipt przed głodem

 • Question 15
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Co wspominają Żydzi w święto PASCHY? Zaznacz dwie odpowiedzi.

  answer choices

  wyzwolenie z niewoli egipskiej

  przymierze na górze Synaj

  Ostatnią Wieczerzę

  śmierć Pana Jezusa

 • Question 16
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Paschę Pana Jezusa czyli Ostatnią Wieczerzę wspominamy w Wielki .....

  answer choices

  Czwartek

  Piątek

  Sobota

 • Question 17
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zaznacz skutki przestrzegania przykazań Bożych.

  answer choices

  zaufanie

  szczerość

  złość

  nieposłuszeństwo

  miłość

 • Question 18
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Co podpowiada nam, jak postępować zgodnie z wolą Boga?

  answer choices

  sumienie

  religia

  ksiądz

 • Question 19
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jak nazywamy ludzi wiernych Bożym przykazaniom?

  answer choices

  święci

  grzesznicy

  wierzący

 • Question 20
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa nazywamy...

  answer choices

  adwentem

  postem

  czuwaniem

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code