Quiz
Ненасичені вуглеводні. 2020 Тренінг 10 клас
2 days ago by
irisha060975_27212
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
18 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Вуглеводні, молекули яких містять кратні зв’язки називають:

  answer choices

  насичені;

  ненасичені;

  ароматичні;

  алкіни

  етиленові

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  До алкінів належать:

  answer choices

  С2Н4 ;

  С4Н6

  С3Н4.

  С6Н6

  С4Н8

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Виберіть твердження щодо гомологів:

  answer choices

  мають подібну будову але різну молекулярну формулу

  мають відмінні властивості;

  подібну будову, відмінні властивості і різняться на одну або декілька груп –СН2 –;

  подібну будову, подібні властивості і різняться на одну або декілька груп –СН2

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  При гідруванні пропену утворюється …

  answer choices

  пропин

  пропан

  бутан

  пентен

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Загальна формула алкенів ..

  answer choices

  СnH2n+2

  СnH2n

  СnH2n-2

  СnH2n-6

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Гідратація ацетилену приводить до утворення

  answer choices

  етену

  етану

  етанолу

  етаналю

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ацетиленові вуглеводні вступають в реакції…

  answer choices

  заміщення

  приєднання

  окиснення

  розкладу

  горіння

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Скільки ізомерів положення зв'язку має речовина С4Н8

  answer choices

  2

  3

  4

  5

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Приєднання двох молекул водню характерне для…

  answer choices

  пропену

  бутину

  ацетилену

  метану

  етилену

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Гідратація етилену приводить до утворення

  answer choices

  етену

  етану

  етанолу

  етаналю

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Укажіть ізомери бут-1-ену:

  answer choices

  пропен;

  бутан;

  бут-2-ин;

  2-метилпропен.

  бут - 2-ен

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Допишіть

  рівняння реакцій і вкажіть суму коефіцієнтів

  С6Н10 + О2

  answer choices

  19

  42

  40

  41

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Визначте речовину Х у перетворенні С → Х → С2Н2:

  та назвіть її

  answer choices

  СН4;

  метан

  С2Н4;

  С6Н6.

  етен

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  При повному гідруванні етину

  утворюється:

  answer choices

  етен;

  етанол;

  етан;

  етаналь.

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Реакція

  приєднання водню називається:

  answer choices

  дегідратація;

  гідрування;

  гідратація;

  дегідрування.

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Реакція

  приєднання води називається:

  answer choices

  дегідратація;

  гідрування;

  гідратація;

  дегідрування.

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Охарактеризуйте реакції ненасичених вуглеводнів з розчином калій перманганату?

  answer choices

  спостерігаємо знебарвлення розчину

  випадає білий осад

  спостерігаємо виділення газу

  жовтий осад

  відбувається часткове окисення

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Які речовини дають якісну реакція на ненасичені вуглеводні

  answer choices

  розчин соди

  розчин калій нітрату

  бромна вода

  нітратна кислота

  розчин калій перманганату

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code